Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. postępowania celnego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-07

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie postępowań w pierwszej instancji w zakresie regulowania sytuacji towarów i dysponowania towarami, potwierdzania unijnego statusu celnego towarów, zwolnień z należności celnych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących przewozów drogowych, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi;
 • unieważnianie zgłoszeń celnych, deklaracji, powiadomień o powrotnym wywozie po zwolnieniu towarów, z wyłączeniem przypadków określonych w § 27 ust. 1 pkt 33;
 • prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, o której mowa w art. 210 lit. b-d Unijnego kodeksu celnego;
 • weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej;
 • prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów;
 • prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu wystawiania świadectw przewozowych ATR;
 • weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji;
 • prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w magazynie czasowego składowania.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów Ordynacji podatkowej, prawa celnego, materialnego i proceduralnego,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Gdynia
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-27
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-07
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)