Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami Policji w specjalności elektrycznej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-11

Zakres obowiązków:

 • planowanie w horyzoncie czasowym przekraczającym jeden rok i nadzorowanie w ramach posiadanych uprawnień realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności elektrycznej w obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków policji,
 • rozliczanie techniczne, rzeczowe, finansowe, prawne aspektów prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych, w celu ochrony interesów inwestora – KWP w Katowicach w budowie,
 • ocenianie stanu technicznego obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycji lub dot. przejęcia obiektów w użytkowanie,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej i formalno – prawnej w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowych,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych lub inwestycyjnych w specjalności elektrycznej w celu udzielenia zamówienia publicznego – w trybie z wolnej ręki oraz poza ustawą,
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne w specjalności elektrycznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu nadzoru budowlanego w specjalności elektrycznej
 • uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-27
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-11
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista ds. koordynowania pracą Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Rybniku
Rybnik
2020-01-23

Starszy specjalista ds. organizacyjno-kadrowych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle
2020-01-22

Starszy specjalista ds. obronnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opole
2020-01-18