Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. administracyjno - biurowych

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym obsługa urządzeń wykorzystywanych w Wydziale Granicznym (EZD) służących do ewidencji dokumentów oraz do przesyłania korespondencji;
 • doraźne lub okresowe dokonywanie porządkowania zasobu dokumentów jawnych wydziału;
 • przygotowywanie dokumentacji w ramach Wydziału Granicznego do brakowania lub do przekazania do archiwum;
 • prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Oddziału i pracowników zatrudnionych w Komendzie Oddziału, poprzez obsługę odpowiedniej aplikacji elektronicznej;
 • przygotowywanie rocznych kart obecności funkcjonariuszy i pracowników wydziału w oparciu o system CBD SG SWK;
 • przygotowywanie okresowych bądź doraźnych informacji związanych z obecnością w służbie/pracy funkcjonariuszy/pracowników wydziału;
 • uzgadnianie oraz przygotowywanie spotkań służbowych Naczelnika Wydziału;
 • wykonywanie dokumentów i zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań znajdujących się we właściwości merytorycznej Wydziału Granicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Straży Granicznej;
 • podstawowa wiedza z zakresu przepisów regulujących czas pracy w oparciu o Kodeks Pracy oraz ustawę o SG;
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2250,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 41-39, (32) 414 4342.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Racibórz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-25
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-06
Liczba odsłon ogłoszenia:
82
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2019-11-29

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Ruda Śląska
2019-11-27

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Tychy
2019-11-29

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
2019-12-04

Samodzielny referent ds. obsługi logistycznej i organizacyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
Chorzów
2019-12-04

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2019-12-05

Referent ds. związanych z militaryzacją, opracowaniem danych analityczno - statystycznych.

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Katowice
2019-12-03

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
2019-11-30

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2019-11-29

Referent ds. obsługi sekretariatu Wydziału Infrastruktury

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-11-26

Ekspert skarbowy

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-11-25

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dąbrowa Górnicza
2019-12-03

PS - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Nysa
2019-12-04
od 3000 zł
UoP brutto/m-c