Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor ds. ds.administracji nieruchomościami, planowania i rozliczeń finansowych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-25

Zakres obowiązków:

 • Dokonywanie sprawdzeń pod względem prawidłowości analitycznej i rzeczowej faktur przekazywanych przez poszczególnych branżystów wydziału
 • Realizowanie zadań dotyczących podatków od nieruchomości wykorzystywanych dla potrzeb Policji na terenie garnizonu mazowieckiego i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
 • Określanie zaangażowania srodków w 3 rozdziałach oraz planowanie wydatków w rozbiciu na dekady miesiąca w układzie paragrafowym
 • Współpracowanie w planowaniu danych przekazywanych przzez pracowników poszczególnych branży
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu rozliczeń i analiz z realizacji zadań inwestycyjno - remontowych
 • Analizowanie wydruków księgowych pod katem zaksięgowanych wznowień na pozycjach budżetowych i wprowadzanie ich do bazy
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Realizowanie faktur związanych z opłatami za media z zawartymi umowami

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej oraz przepisów kpa, kc
 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, obsługa programu OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Radom
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-15
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-25
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach
Białobrzegi
2019-12-11

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
Puławy
2019-12-04

Inspektor ds. z zakresu prawa budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Końskie
2019-11-29

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
Opoczno
2019-12-02

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-biurowej Wojewody/ Wicewojewody

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Kielce
2019-12-12

Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. mechanicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Kielce
2019-12-10

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Kielce
2019-12-03

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Kielce
2019-11-15

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-11-23

Starszy inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
2019-12-12

Inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Starszy inspektor ds. prowadzenia spraw gospodarczo - zaopatrzeniowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Warszawa
2019-12-11

Starszy inspektor ds. dokumentacji dot. realizacji procesu inwestycyjno-remontowego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-10

Starszy inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Starszy inspektor ds. obsługi Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Inspektor ds. administrator obiektów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Warszawa
2019-12-07

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO DS. BUDOWLANYCH (NR REF. 77/DOM2/19) K/M

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
od 6000 zł
UoP brutto/m-c
Warszawa
2019-12-06
od 6000 zł
UoP brutto/m-c