Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcji i orzecznictwa

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-12-02

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie inspekcji i kontroli obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania;
 • Prowadzenie kontroli obowiązkowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zakończeniem budowy obiektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na użytkowanie;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, pism w sprawach należących do właściwości organu nadzoru budowlanego, określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa;
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności oraz okresowej sprawozdawczości;
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczno ści powstania katastrof budowlanych;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie techniczne budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z nadzorem budowlanym.
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Staszów
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-15
Oferta wygasła w dniu:
2019-12-02
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
Pińczów
2019-11-21

Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. mechanicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Kielce
2019-12-10

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Kielce
2019-12-03

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
Kielce
2019-11-15

Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
Jędrzejów
2019-11-30

Inspektor ds. z zakresu prawa budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
Końskie
2019-11-29

Inspektor ochrony zabytków ds. rejestru i dokumentacji zabytków

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Radom
2019-12-03