Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-24

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz analizowanie otrzymanych w trakcie realizacji badań statystycznych danych ze sprawozdań statystycznych w celu pozyskania pełnych, wiarygodnych i rzetelnych danych o funkcjonowaniu stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie śląskim.
 • Opracowywanie analiz wskaźnikowych: porównawczo - retrospektywnych i terytorialnych w zakresie funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej w celu pełnego zobrazowania zmian, tendencji, zależności i nasileń w funkcjonowaniu ww. obszaru w skali województwa śląskiego na tle kraju i województw.
 • Ocenianie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa i mapowanie potrzeb zdrowotnych na obszarze województwa śląskiego oraz opracowywanie danych i analiz w związku z procesem mapowania potrzeb zdrowotnych i ustalaniem oraz aktualizacją priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją badań z zakresu statystyki publicznej dot. infrastruktury i działalności szpitali w województwie śląskim w celu zapewnienia kompletności, poprawności metodologicznej, legalności i jednolitości stosowanych metod statystyczno - sprawozdawczych.
 • Administrowanie Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia na terenie województwa śląskiego w celu stworzenia ogólnopolskich baz danych o ochronie zdrowia w ramach Systemu Informacji Medycznej (SIM).
 • Opracowywanie tabel oraz materiałów do graficznej prezentacji danych z analizowanych materiałów statystycznych we wskazanych obszarach w celu przedstawienia zgromadzonych informacji o zjawiskach zdrowotnych i funkcjonowaniu ochrony zdrowia w regionie w analizach, opracowaniach i publikacjach statystycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub wyższe oraz studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze zbieraniem, opracowywaniem danych statystycznych lub/i dot. statystyki medycznej lub/i zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia lub wykształcenia wyższego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, zdrowie publiczne, zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
 • umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, Power Point) na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustaw: o statystyce publicznej, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość rozporządzenia RM: ws. programu badań statystycznych statystyki publicznej
 • znajomość rozporządzenia MZ: ws. systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-14
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-24
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. elektrycznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
2019-12-13

INSPEKTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W CHORZOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chorzów
2019-12-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-12-13
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR DO SPRAW INSTALACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 1500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-12-13
od 1500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWLANIEC

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-14
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. obsługi systemów łączności, informatyki, administrowania siecią teleinformatyczną oraz

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. koordynowania pracy pracowników Zespołu Prezydialnego, prowadzenia składnicy akt, obsł

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. sekretarsko – biurowych i kancelaryjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Gliwice
2019-12-11

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2019-10-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-11

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2019-11-20
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2019-12-04

Inspektor wojewódzki ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-11

Inspektor wojewódzki ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-11

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-05

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-05