Twoje wsparcie w rekrutacji

Młodszy kontroler skarbowy ds. obsługi bezpośredniej podatników prowadzących działalność gospodarczą

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-26

Zakres obowiązków:

 • Obsługa zeznań, deklaracji, wniosków i innych dokumentów, w tym przesłanych w postaci elektronicznej oraz dokonywanie ich weryfikacji pod względem formalnym i prawnym.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie: poprawności i rzetelności danych wykazanych w deklaracjach i zeznaniach podatkowych, spełnienia warunków do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych, możliwości i prawidłowości obniżenia podatku VAT lub możliwości zwrotu podatku VAT, wyjaśnienia błędów rachunkowych i innych oczywistych pomyłek.
 • Weryfikacja zasadności składanych korekt deklaracji i zeznań podatkowych oraz wykazanych nadpłat podatku.
 • Monitorowanie teminowości składanych deklaracji, zeznań podatkowych, wniosków i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej, prowadzenie ich okresowej analizy.
 • Sporządzanie wezwań do złożenia brakujących deklaracji, zeznań podatkowych i innych dokumentów oraz sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
 • Tworzenie i zatwierdzanie rejestrów przypisów i odpisów.
 • Udzielanie telefonicznej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego oraz o sposobie załatwienia spraw w urzędzie.
 • Sporządzanie ,,z urzędu" korekt deklaracji i zeznań podatkowych zawierających błędy rachunkowe, oczywiste omyłki lub wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymogami.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Rzetelność, dokładność, wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Kontroler
Miejsce pracy:
Białystok
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-13
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-26
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

KONTROLER JAKOŚCI WYROBÓW PREFABRYKOWANYCH

Zawód: kontroler Rodzaj: umowa o pracę
UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska spółka jawna
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Szepietowo
2019-11-26
od 2250 zł
UoP brutto/m-c