Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnienie gospodarki odpadami

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-26

Zakres obowiązków:

 • Udział w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym:
 • udział w przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska oraz uczestniczenie w innych czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze ochrony środowiska,
 • rozpatrywanie interwencji zgłaszanych do Inspektoratu zgodnie z wytycznymi Kierownika Działu Inspekcji lub Głównego Specjalisty,
 • udział w podejmowaniu czynności polegających na obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc,
 • udział pod kierunkiem doświadczonych pracowników w działaniach z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych,
 • przyjmowania i przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzenie bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, ekonomii, techniczne, przyrodnicze, z zakresu zdrowia publicznego, chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w szczególności praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub w kontroli
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Słupsk
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-13
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-26
Liczba odsłon ogłoszenia:
73
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy specjalista ds. procesu inwestycyjnego

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Morski w Gdyni
Gdynia
2019-12-03

Starszy specjalista ds. procesu inwestycyjnego

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Morski w Gdyni
Gdynia
2019-12-03