Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zakres obowiązków:

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Planowanie i realizacja pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym raportów finansowo-rzeczowych.
 • Nadzór nad urzędowym badaniem mięsa w ubojniach i w terenie.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Niekaralność za przewinienia zawodowe
 • Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
 • Znajpomość przepisów KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie oraz oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydatki/ kandydata.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatka/kandydat zakwalifikowana/zakwalifikowany do dalszego etapu rekrutacji zostanie powiadomiona/powiadomiony o terminie rozmowy wstępnej. W przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadomienia o tym fakcie).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 95 76 31 058.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Strzelce Krajeńskie
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-13
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-31
Liczba odsłon ogłoszenia:
134
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
Myślibórz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
Myślibórz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Międzyrzecz
2019-12-07

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Stargard
2019-11-15

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
Świebodzin
2019-12-05

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Drawsku Pomorskim
Drawsko Pomorskie
2019-09-14

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łobzie
Łobez
2019-11-28

Inspektor wojewódzki ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
2019-12-09

Inspektor ochrony środowiska

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Szczecin
2019-12-07

Starszy inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Szczecin
2019-12-06

Starszy inspektor ds. prowadzenia i aktualizacji rejestrów i systemów teleinformatycznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
2019-12-06

Starszy inspektor ds. obsługi kadrowej funkcjonariuszy

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Szczecin
2019-12-05

Inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
2019-12-05

Starszy inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
2019-12-05

Inspektor ochrony środowiska

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Szczecin
2019-12-03

Inspektor ds. elektrycznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Morski w Szczecinie
Szczecin
2019-11-27

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim
Grodzisk Wielkopolski
2019-12-06

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
Chodzież
2019-11-08

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
od 3800 zł
UoP brutto/m-c
Krosno Odrzańskie
2019-12-10
od 3800 zł
UoP brutto/m-c