Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-20

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, realizacji ustawy „Za życiem” w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • ustalanie uprawnień do świadczeń w tym prowadzenie postępowań administracyjnych oraz o ustalenie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (m.in. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, realizowanie spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi, dokonywanie tłumaczeń korespondencji z instytucji właściwych państw członkowskich)
 • realizowanie zadań w zakresie ustalania państwa właściwego do realizacji świadczeń, koordynowanie ich realizacji z innymi państwami UE, EUG i Konfederacji Szwajcarskiej, prowadzenie korespondencji z innymi krajami

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • staż pracy: powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019r. poz. 473 t.j.)
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE.L, nr 166, str. 1 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE.L Nr 284, str. 1 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 z późn. zm.)
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Białystok
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-13
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzecego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
Sokółka
2019-12-05

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach
Mońki
2019-12-04

Inspektor weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego (RHD)

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
Hajnówka
2019-12-05

Inspektor ds. techniki kryminalistycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Hajnówka
2019-12-02

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Kolno
2019-11-18

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Kolno
2019-11-18