Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • prowadzenie kontroli z zakresu wymogów wzajemnej zgodności;
 • prowadzenie kontroli z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 • kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności oraz minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 • kontrola bezpieczeństwa i przestrzegania wymogów weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego – miejsca pozyskiwania mleka, które jest wprowadzane do obrotu;
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z instytucjami i organizacjami krajowymi na rzecz ochrony zwierząt;
 • prowadzenie postępowania mandatowego, administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego wynikającego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Rzetelność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (55) 247-26-35.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Nowy Dwór Gdański
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-13
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-20
Liczba odsłon ogłoszenia:
118
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu
Elbląg
2019-12-06

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Elbląg
2019-12-04

STAŻYSTA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 2450 zł
UoP brutto/m-c
Elbląg
2019-10-28
od 2450 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TCZEWIE
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Tczew
2019-12-03
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Tczew
2019-11-28

Starszy inspektor ds. ewidencji zobowiązań rzeczowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Gdańsk
2019-12-06

Inspektor wojewódzki ds. potwierdzenia tzw. uprawnień zabużańskich

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2019-12-06

Inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni
Gdańsk
2019-12-05

Starszy inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Gdańsk
2019-12-04

Inspektor ochrony zabytków ds. planowania przestrzennego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-29

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-27

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-27

Inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-26

Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego i wiertnictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-26

Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Gdańsk
2019-10-26

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Gdynia
2019-12-02

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Gdynia
2019-11-22

INSPEKTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2900-3400 zł
UoP brutto/m-c
Puck
2019-10-22
2900-3400 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
Puck
2019-09-16

INSPEKTOR DS. TECHNICZNO - INWESTYCYJNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Urząd Gminy Iława
od 2600 zł
UoP brutto/m-c
Iława
2019-12-02
od 2600 zł
UoP brutto/m-c