Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor nadzoru budowlanego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Pra

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane zastrzeżonych do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych w zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prawidłowości przebiegu procesu budowlanego w tym kontrole budów i obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanej oraz samowolnego wykonywania robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie średnie budowlane lub architektoniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych


 • uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera MS Office
 • odporność na stres
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • prawo jady kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowy
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o pracę, przy uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody, techniki, które będą stosowane podczas naboru to: weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna i / lub sprawdzian wiedzy

Kandydaci proszeni są o podaniu numeru telefonu.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do PINB).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowane telefonicznie lub w przypadku braku kontaktu e-mailowo o kolejnych etapach naboru.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy można uzyskać pod
numerem telefonu 75 612 17 96 lub 75 612 17 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 10.00- 14.00

Przewidywany początek zatrudnienia : 01.03.2020 r.

Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Bolesławiec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-09
Oferta wygasa w dniu:
2020-01-10
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim
Lwówek Śląski
2019-09-18

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim
Lwówek Śląski
2019-09-18

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
Złotoryja
2019-12-07

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
Złotoryja
2019-12-07

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH / SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Złotoryja
2019-12-03
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
Zgorzelec
2019-11-09

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie
Lubin
2019-12-06

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Wałbrzych
2019-12-06

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
od 5071 zł
UoP brutto/m-c
Zielona Góra
2019-11-20
od 5071 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
od 3800 zł
UoP brutto/m-c
Krosno Odrzańskie
2019-12-10
od 3800 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie
Leszno
2019-12-05

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Leszno
2019-12-02