Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent ds. realizacji zadań z zakresu sporządzania decyzji i umów w obszarze Wojsk Obrony Terytori

Zakres obowiązków:

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową;
 • realizowanie przedsięwzięć w obszarze Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • przygotowywanie i opracowywanie danych do obowiązujących sprawozdań, meldunków, zestawień i analiz zgodnie z zakresem realizowanych zadań ;
 • uczestniczenie w opracowywaniu materiałow na stronę internetową i do mediów społecznościowych w zakresie realizowanych zadań;
 • współuczestniczenie w prowadzeniu promocji na administrowanym terenie;
 • współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań uzupełnieniowych do służby przygotowawczej oraz terytorialnej służby wojskowej, w tym przygotowanie propozycji decyzji administracyjnych, opinii i pism w przedmiotowych sprawach.
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej zgodnie z zakresem realizowanych zadań, w tym w SEW on-line.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy administracyjnej lub wojsku.


 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie wojskowej;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word Excel;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych - „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie - pierwsza umowa o pracę na czas określony, na okres 12 miesięcy.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2.746,98 zł. brutto według mnożnika kwoty bazowej 1,433 + wysługa lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kwalifikacji na stanowisko.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe - numer telefonu. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II- sprawdzian wiedzy i umiejętności, III - rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie powiadomieni o dalszej procedurze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-444-352 (bez numeru kierunkowego).
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-19
Liczba odsłon ogłoszenia:
37
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. egzekucji administracyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Kutno
2019-11-12

Wizytator ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Sieradz
2019-11-07

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Żyrardów
2019-11-04

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Radomsko
2019-11-08

Starszy referent ds. Zespołu Dyżurnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Płocku
Płock
2019-11-09

Referendarz ds. pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Kalisz
2019-11-12

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kalisz
2019-10-16