Twoje wsparcie w rekrutacji
ZAMKNIJ WYDRUK

Specjalista ds. kadr w Biurze Dyrektora Generalnego

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-18

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stusunku pracy, poprzez przygotowanie projektów decyzji oraz opinii kadrowych.
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, przy wykorzystaniu obowiązujących w Urzędzie aplikacji kadrowych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Administrowanie funduszem socjalnym Urzędu.
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z przebiegiem i realizacją procesu profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w celu zapewnienia kontroli dyscypliny pracy w ULC i realizacji obowiązku sprawozdawczego.
 • Prowadzenie i aktualizacja baz danych i informacji niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadrowym, w tym upowszechnianie informacji kadrowych w Intranecie Urzędu.
 • Udział w opiniowaniu projektów zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz udzielanie pracownikom wyjaśnień i informacji z zakresu spraw pracowniczych.
 • Uczestniczenie w procesie sporządzania sprawozdań dla GUS, MF, PFRON i KPRM z zakresu spraw kadrowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych.
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
 • Umiejętność obsługi programów kadrowych.
 • Ogólna znajomość zasad sprawozdawczości kadrowej.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/ interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)