Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. portali internetowych - portal gov.pl/dyplomacja i współpracy z placówkami

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac redakcyjnych i edycyjnych w ramach portali msz.gov.pl, zapewnianie wysokiej jakości i terminowości prac nad serwisem. Tworzenie treści na potrzeby serwisów społecznościowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej przez MSZ, także w sytuacjach kryzysowych
 • Stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa, placówkami zagranicznymi oraz innymi instytucjami i portalami internetowymi w celu pozyskiwania i tworzenia informacji mających ukazać się na portalu ministerstwa i w mediach społecznościowych
 • Stała współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym wykonawcami stron internetowych, grafikami, programistami, agencjami PR i interaktywnymi, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i wymogami zmieniającej się technologii funkcjonowania portali internetowych i mediów społecznościowych ministerstwa przy projektach realizowanych przez Wydział. Bezpośredni udział w negocjowaniu umów na zakup usług związanych z komunikacją internetową zawieranych przez MSZ
 • Uczestniczenie w realizacji projektów priorytetowych z zakresu komunikacji internetowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portali MSZ (w tym udział w postępowaniach przetargowych)
 • Dokonywanie stałego przeglądu informacji na temat polskiej polityki zagranicznej. Śledzenie rozwoju komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji cyfrowej, a także technologii wykorzystywanych w Internecie oraz mediów społecznościowych, w celu pozyskiwania wiedzy niezbędnej do realizacji zadań
 • Nadzorowanie sposobu prezentacji przypisanych obszarów tematycznych i jakości ich redagowania przez redaktorów lokalnych z innych komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania portalu ministerstwa
 • Analizowanie statystyk internetowych portali MSZ monitorujących analizę strategii komunikacyjnej portalu internetowego MSZ w celu uzyskania informacji nt. zainteresowania poszczególnymi tematami publikowanymi na stronach internetowych ministerstwa

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji internetowej i/lub dziennikarstwa informacyjnego i/lub prowadzenia informacyjnego portalu internetowego i/lub prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania redakcji internetowej, narzędzi PR, zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych na potrzeby mediów, w tym mediów internetowych udokumentowana publikacjami
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowanie na osiąganie celów, analitycznego myślenia, odporności na stres, samodzielności i inicjatywy
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4500 PLN do ok. 5100 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)
Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-02
Liczba odsłon ogłoszenia:
52
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych lub wewnętrznej obsługi prawnej wydziału

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-06