Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. utrzymania dróg

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-18

Zakres obowiązków:

 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg,
 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót zleconych,
 • współpracowanie z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,
 • współuczestniczenie w tworzeniu planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału,
 • współpracowanie z właściwymi służbami w szczególności Policją i Strażą Pożarną,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Ostrów Mazowiecka
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-08
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Inspektor / Specjalista BHP

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Air Liquide Polska Sp. z o.o.

POLECANA
Białystok
2019-12-10 POLECANA

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
2019-11-28

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
Węgrów
2019-11-29

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Kolno
2019-11-18

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Kolno
2019-11-18

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytkowych zespołów zieleni

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Siedlce
2019-12-03

Inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Starszy inspektor ds. prowadzenia spraw gospodarczo - zaopatrzeniowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-11

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Warszawa
2019-12-11

Starszy inspektor ds. dokumentacji dot. realizacji procesu inwestycyjno-remontowego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-10

Starszy inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Starszy inspektor ds. obsługi Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Inspektor ds. administrator obiektów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Warszawa
2019-12-07

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO DS. BUDOWLANYCH (NR REF. 77/DOM2/19) K/M

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
od 6000 zł
UoP brutto/m-c
Warszawa
2019-12-06
od 6000 zł
UoP brutto/m-c

Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na Samodzielnym s

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-05