Twoje wsparcie w rekrutacji

Podreferendarz ds. rozliczeń i analiz

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-15

Zakres obowiązków:

 • Nadaje w systemie teleinformatycznym decyzjom administracyjnym wydanym za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych numeru zgodnie z wymogami rejestracji dokumentacji zawartymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;
 • Prowadzi w systemie teleinformatycznym bieżące rozliczenia oraz monitoruje wpłaty dokonywane na poczet należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnych;
 • Rozlicza i monitoruje układy ratalne zgodnie z decyzją o rozłożeniu kary pieniężnej na raty;
 • Prowadzi zestawienia należności pieniężnych dokonywanych wpłat oraz sporządza raporty niezbędne;
 • Sprawdza poprawność danych zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej;
 • Sporządza i ewidencjonuje upomnienia w sprawach, w których nieopłacono w ustawowym terminie kar pieniężnych nałożonych w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;
 • Współpracuje z organami egzekucji administracyjnej oraz komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w zakresie rozliczeń i płatności.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Znajomość prawa administracyjnego i procedury administracyjnej;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera i Pakietu Microsoft Office;
 • Kompetencje: współpraca w zespole, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, samodzielność, orientacja na rezultaty, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Biała Podlaska
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-06
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-15
Liczba odsłon ogłoszenia:
57
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rykach
Ryki
2019-12-06

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lublin
2019-12-03