Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds bezpieczeństwa żywności

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rejestru i kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych w podmiotach zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów; nadzór nad sprzedażą żywności przez rolników
 • realizacja programu badań monitoringowych
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
  • znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność pracy w zespole
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
▪ W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
▪ Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

▪ Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony https://piwgdynia.mojbip.pl w zakładce "Formularze i druki"
▪ Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz "dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
▪ Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
▪ Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
▪ Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
▪ Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
▪ Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
▪ Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 58 622-31-66
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Gdynia
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-05
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-19
Liczba odsłon ogłoszenia:
43
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor wojewódzki ds. potwierdzenia tzw. uprawnień zabużańskich

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Gdańsk
2019-11-07

REFERENT/INSPEKTOR DS. SANITARNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Hevelianum
2250-6600 zł
UoP brutto/m-c
Gdańsk
2019-11-07
2250-6600 zł
UoP brutto/m-c

OD INSPEKTORA DO STARSZEGO INSPEKTORA - STANOWISKO DS. OCHRONY DANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Straż Miejska w Gdańsku
3021-3490 zł
UoP brutto/m-c
Gdańsk
2019-11-05
3021-3490 zł
UoP brutto/m-c

Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Gdańsk
2019-10-26

Inspektor zakładów górniczych ds. geologii

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2019-10-18

Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Gdańsk
2019-10-18

INSPEKTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2900-3400 zł
UoP brutto/m-c
Puck
2019-10-22
2900-3400 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
Puck
2019-09-16

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
2019-11-09

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
2019-11-09

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
2019-11-09

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
Kartuzy
2019-11-05

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
Kościerzyna
2019-09-20

STAŻYSTA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
od 2450 zł
UoP brutto/m-c
Elbląg
2019-10-28
od 2450 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Słupsk
2019-10-29

SPECJALISTA DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz"
od 3600 zł
UoP brutto/m-c
Słupsk
2019-10-23
od 3600 zł
UoP brutto/m-c