Twoje wsparcie w rekrutacji

Drogomistrz ds. utrzymania i nadzoru

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-15

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem standardów określonych w umowie ,,utrzymaj standard” przez Wykonawcę i przygotowywanie raportów w zakresie realizacji utrzymania standardu,
 • wykonywanie objazdów dróg, zbieranie i aktualizowanie danych o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu, a także przekazywanie w czasie rzeczywistym informacji o sytuacji na drogach, ruchu drogowego oraz informacji o objazdach,
 • kontrolowanie poprawności prowadzenia przez Wykonawcę dzienników, wykazów i innych dokumentów związanych z utrzymaniem dróg oraz kontrolowanie zgodności certyfikatów, aprobat i deklaracji materiałów dopuszczonych do wykonania robót drogowych,
 • prowadzenie czynności związanych z ochroną pasa drogowego a w szczególności kontrolowanie odległości zabudowy, usytuowania urządzeń obcych i reklam, poruszanie się pojazdów ponadnormatywnych, przestrzegania warunków umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenie robót, w tym wynikających z wydawanych decyzji administracyjnych oraz przekazywanie i odbieranie pasa drogowego dla wykonywania robót obcych i uczestniczenie w ich odbiorze,
 • prowadzenie nadzoru nad robotami koniecznymi do wykonania na drodze nie objętymi realizacją usługi w ramach umowy Utrzymaj Standard,
 • uczestniczenie w komisjach odbioru robot organizowanych przez Rejon i Oddział,
 • współpracowanie z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi,
 • wykonywanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg poprzez kontrolę jezdni.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, prawa o ruchu drogowym,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Ostrów Mazowiecka
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-15
Liczba odsłon ogłoszenia:
57
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Podreferendarz ds. czynności wyjaśniających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Warszawa
2019-12-09

Referendarz ds. obsługi finansowo-księgowej w ramach POIR, POIG, PO RPW, POPW, POPT

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Referent ds. kontroli podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Referendarz ds. budżetu państwa

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Referendarz ds. obsługi kancelaryjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Referent ds. ewidencji i rejestracji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Starszy referent ds. postępowań podatkowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Referendarz ds. publicznoprawnej ochrony konsumentów

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Referendarz ds. komunikacji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

STANOWISKO DS. OPRACOWYWANIA DECYZJI I KORESPONDENCJI K/M

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca tymczasowa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie
od 2800 zł
UoP brutto/m-c
Warszawa
2019-12-04
od 2800 zł
UoP brutto/m-c

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Referent ds. postępowań podatkowych, czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Podreferendarz ds. walidacji i republikacji patentów europejskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-02