Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-15

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontrolowanie wykonawstwa robót, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działaniami prowadzonymi przez Rejony w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich,
 • określanie potrzeb w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich; przygotowywanie propozycji podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich dla Rejonów,
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem technicznym dokumentacji projektowych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich; uczestnictwo w Radach Technicznych; współpraca w zakresie przygotowywania zadań mostowych oraz konsultowanie i opiniowanie proponowanych zmian technologicznych na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych, opracowywanie części technicznej dokumentacji przetargowych na roboty utrzymaniowe,
 • ustalanie warunków technicznych lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie spraw i wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem ochrony i ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów; współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacje na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Grójec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-15
Liczba odsłon ogłoszenia:
54
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Specjalista ds. koordynacji projektu Pomoc Techniczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. organizacji staży, praktyk, wolontariatów

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. wsparcia realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. spraw sprawozdawczości i analiz statystycznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej oraz sprawozdawczości

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. sprawozdawczości budżetowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Warszawa
2019-12-06

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. przydziałów mobilizacyjnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Warszawa
2019-12-05

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. administracyjno-technicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
2019-12-05

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. integracji rejestrów powiatowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. popularyzacji i komunikacji

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. legislacyjno-prawnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. sprawozdawczości i zaangażowania wydatków budżetowych dysponenta środków budżetu pań

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. systemu RASFF

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. substancji chemicznych i ich mieszanin

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
2019-12-03