Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. gospodarki nieruchomościami

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-15

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji oraz w trybach nadzorczych (stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowań, zmiany decyzji ostatecznych) oraz przygotowywanie/opracowywanie projektów decyzji i postanowień m.in. w zakresie gospodarowania nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa, w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, regulacji stanów prawnych dróg, ustalania odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod realizację celów publicznych, zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości,
 • rozpatrywanie zażaleń i ponagleń na bezczynność i przewlekłość postępowań prowadzonych przez organy I instancji, jak również rozpatrywanie skarg na działanie tych organów,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 • uczestniczenie w postępowaniach przed Komisjami Regulacyjnymi w Warszawie w sprawach o zwrot nieruchomości kościelnych i związków wyznaniowych, reprezentując stanowisko wojewody,
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym zwrotów i wywłaszczeń, przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, o gospodarce nieruchomościami, o służbie cywilnej, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Biała Podlaska
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-15
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Radzyń Podlaski
2020-01-10

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Radzyń Podlaski
2020-01-10

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Parczewie
Parczew
2020-01-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
Lubartów
2020-01-14

Inspektor ds. budownictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
Łęczna
2020-01-04

Inspektor weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego (RHD)

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
Hajnówka
2020-01-03

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcyjno - kontrolnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgrowie
Węgrów
2020-01-20

Starszy inspektor nadzoru budowlanego ds. nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Bud

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
Świdnik
2020-01-08

Starszy inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli wyrobów budowlanych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Lublin
2020-01-14