Twoje wsparcie w rekrutacji

Samodzielny referent ds. logistyka i gospodarka materiałowa

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-19

Zakres obowiązków:

 • Planowanie oraz realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego WKU, a w tym: prowadzenie obowiązującej dokumentacji planistycznej, eksploatacyjnej i materiałowej oraz sprawozdawczej, we współdziałaniu z Oddziałem Gospodarczym, realizacja obsługi i remontu sprzętu technicznego, właściwym przechowywaniu środków materiałowych i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu WKU, utrzymanie nieruchomości i gospodarowania sprzętem kwaterunkowym
 • Opracowywanie i zgłaszanie do Oddziału Gospodarczego propozycji do planu zakupów i planu rzeczowo-finansowego za WKU, prowadzenie analizy wykorzystania środków przedzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji WKU
 • Nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budynku oraz terenu WKU z wyposażeniem w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z normami należności i przydzielonymi przez oddział gospodarczy, współzapewnieniu osobom przebywającym w budynkach bezpieczeństwa oraz możliwości ewakuacji
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia, planowanie i podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód i strat w mieniu wojskowym oraz zapewnienie ich likwidacji, nadzorowanie zgodności stanów magazynowych i zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym oraz ewidencją główną
 • Kontrola utrzymania porządku w rejonach wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzorowanie wykonania zadań stawianych firmie świadczącej usługi utrzymania porządku
 • Rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu i utraconych zarobków dla osób wzywanych do WKU, zwrotu kosztów podróży, zwrotu kosztów codziennych dojazdów żołnierzom zawodowym z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
 • Za pośrednictwem komórki wewnętrznej Wojskowego Oddziału Gospodarczego realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie organizacji gromadzenia, przechowywania i przekazywania odpadów
 • Prowadzenie gospodarki sprzętu służby OPBMR oraz zabezpieczenie żołnierzom zawodowym i pracownikom wojska WKU odpowiedniego wyposażenia w tym zakresie

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku administracyjnym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 742 j.t.);
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Gliwice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-05
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-19
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Mikołów
2020-01-09

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Rybnik
2020-01-17

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2020-01-14

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2020-01-08

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2020-01-08

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2020-01-04

Referent ds. administracyjno-organizacyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
Sosnowiec
2020-01-08

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Cieszyn
2020-01-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT DS. WIERZYCIELSKICH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2020-01-02
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

WIELOOSOBOWE STANOWISKO IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI PODATNIKÓW

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Prudnik
2020-01-15
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

REFERENT W REFERACIE OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Prudnik
2020-01-15
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent ds. obsługi bezpośredniej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-16

Referent ds. postępowań wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-15

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-15

Referent ds. prowadzenia postępowań podatkowych w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-15

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2020-01-14

Referent ds. administracyjno-biurowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
Pajęczno
2020-01-14