Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. obsługi systemów łączności oraz administrowania siecią teleinformatyczną

Zakres obowiązków:

 • Zarządza dostępem do systemów informatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakłada konta, ustala właściwe poziomy zabezpieczeń, administruje mobilnymi terminalami noszonymi i przewoźnymi w celu umożliwienia bieżącej pracy użytkownikom.
 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teleinformatycznych, przeprowadza okresowe przeglądy oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw, w celu zapewnienia sprawności technicznej systemów łączności.
 • Udziela technicznego wsparcia użytkownikom sprzętu teleinformatycznego, w celu zapewnienia sprawnej pracy jednostki.
 • Administruje lokalnie systemem rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej, w celu monitorowania odsłuchu i archiwizacji oraz administruje systemami zasilania gwarantowanego i rezerwowego w jednostce KMP, w celu prawidłowego funkcjonowania systemów.
 • Prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych z dostępem do sieci PSTD poprzez łączność bezprzewodową GSM, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, w celu zapewnienia właściwej gospodarki łączności.
 • Zarządza kontami użytkowników w systemie Biling w jednostce KMP, w celu zapewnienia dostępu do systemu.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawienie niezbędnych połączeń kablowych, w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie techniczne (teleinformatyka, telekomunikacja, informatyka lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze teleinformatyki
 • wiedza z zakresu łączności
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • samodzielność i komunikatywność
 • biegła obsługa komputera
 • znajomość systemów teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 4788218.
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2.869,08 zł brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat pracy.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać / przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia - nabór na stanowisko specjalisty.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu selekcji.
Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Żory
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-30
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-18
Liczba odsłon ogłoszenia:
112
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.

Referent ds. Pomiarów

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.
Zabrze
2019-10-24
TÜV Rheinland Polska

Specjalista ds. certyfikacji (ocena zabawek)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska

POLECANA
Zabrze
2019-10-23 POLECANA
SPOKEY SP. Z O.O.

Specjalista ds. e-commerce

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
SPOKEY SP. Z O.O.
SPOKEY SP. Z O.O.
Katowice
2019-10-30
STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Katowice
2019-10-22 POLECANA
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.

Specjalista w dziale koordynacji produkcji

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.
Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.

POLECANA
Kędzierzyn-Koźle
2019-10-23 POLECANA
ATMOTERM

Specjalista ds. Efektywności Energetycznej

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
ATMOTERM
ATMOTERM
Opole
2019-11-05
Soneta Sp. z o.o.

Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży w branży IT

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
Soneta Sp. z o.o.
Soneta Sp. z o.o.
Kraków
2019-10-25

Specjalista ds. księgowości

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
Pszczyna
2019-11-06

Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zabrze
2019-11-14

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Krajowa Informacja Skarbowa
Bielsko-Biała
2019-11-15

Specjalista ds. nadzorowania zadań inwestycyjnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Opole
2019-11-14