Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. kadrowych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-20

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie spraw związanych z ewidencjonowaniem obecności w pracy (listy obecności), spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, spraw związanych z przechodzeniem pracowników na rentę lub emeryturę, zatrudnianiem stażystów i praktykantów, dokształcaniem pracowników, dyscypliną pracy, spraw związanych z BHP i ppoż., wydawaniem legitymacji służbowych kierowaniem na badania lekarskie, sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
 • prowadzenie rejestrów m.in.: delegacji służbowych, zatrudnionych pracowników, zwolnień lekarskich, wydanych legitymacji służbowych, badań lekarskich
 • prowadzenie: ewidencji zwolnionych pracowników, korespondencji dot. spraw osobowych, rocznych kart ewidencji pracy, zaopatrzenia w materiały biurowe i sanitarno-higieniczne, ewidencji w dzienniku korespondencyjnym dokumentów wychodzących, dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów służbowych, archiwum akt osobowych
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu kadrowego
 • obsługa magazynu, w tym: przyjmowanie i wydawanie magazynowanego mienia, prowadzenie dokumentacji magazynowej (np. wystawianie kwitów rozchodowych), uzgadnianie stanów magazynowych z księgowością, przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji
 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej i wysyłanie poczty
 • obsługa merytorycznych programów komputerowych
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków za czynności związane z pobieraniem opłat stanowiących dochody budżetowe

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie preferowane wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w administracji
 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów MS Word i MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Płock
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-30
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-20
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-12-03

Inspektor weterynaryjny ds. pasz oraz utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-12-10

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-12-05

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Żuromin
2019-12-10

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Skierniewice
2019-12-07

Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
Zgierz
2019-12-06

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcyjno - kontrolnych, do postępowań administracyjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie
Radziejów
2019-12-04

Inspektor nadzoru budowlanego ds. inspekcyjno - kontrolnych, do postępowań administracyjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radziejowie
Radziejów
2019-11-19

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódź
2019-12-11

Inspektor ds. ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Łódź
2019-12-10

Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
2019-12-05

Inspektor ochrony zabytków ds. ochrona zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódź
2019-12-03

Inspektor ochrony zabytków ds. ochrona zabytków nieruchomych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódź
2019-11-30

Inspektor ds. kadr i szkolenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-11-23

Starszy inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
2019-12-13

Inspektor ds. badania i oznaczania wyrobów oraz obsługi interesantów

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Warszawa
2019-12-13

Starszy inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
2019-12-13