Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista do spraw księgowości ze znajomością cen transferowych

Grupa deweloperska - START posiada przeszło 40 letnie doświadczenie na krakowskim rynku deweloperskim, a obecnie prowadzi równolegle budowę 4 inwestycji mieszkaniowych na terenie Krakowa. Zajmuje się przygotowaniem inwestycji od pozyskania terenów, przez uzyskanie stosownych decyzji budowlanych, realizację inwestycji, aż do ich sprzedaży nabywcom. Poza inwestycjami mieszkaniowymi, realizowane są równolegne budynki biurowo-usługowe i hotelowe.

Zakres obowiązków:

 • praca w dziale księgowości
 • obsługa systemu obiegu dokumentów
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie cen transferowych
 • bieżąca weryfikacja i księgowanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych 
 • kontrola kont księgowych i rejestrów pod względem poprawności sporządzania deklaracji VAT
 • uczestniczenie w procesie zamykania miesiąca, kwartału i roku
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne firmy
 • identyfikacja i raportowanie schematów podatkowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawnych i podatkowych
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office w szczególności aplikacji Excel
 • znajomość systemu księgowego Comarch Optima
 • dokładność, terminowość, zaangażowanie, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność

Dodatkowe atuty:

 • znajomość przepisów podatkowych PDOF, CIT i VAT
 • znajomość przepisów bilansowych
 • znajomość zagadnień związanych z zamknięciem rocznym
 • znajomość zagadnień związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi
 • znajomość zagadnień w zakresie cen transferowych
 • znajomość zagadnień z zakresu schematów podatkowych

Firma oferuje:

 • stabilne zatrudnienie
 • wyjątkową atmosferę w zgranym zespole
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i konferencjach
 • pakiet socjalny

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Klauzula informacyjna:

Informacja
o przetwarzaniu przez P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą przez RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja
o przetwarzaniu przez P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą przez RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W tej informacji stosujemy sformułowania:
My, czyli Administrator - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
Ty, czyli Pracownik - osoba fizyczna, która świadczy lub świadczyła pracę na podstawie zawartej z Administratorem umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o dzieło i której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w tej informacji. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153221 (dalej również „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować?
Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty elektronicznej ado@start.com.pl

Skąd mamy twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w procesie rekrutacyjnym lub/i w związku z przygotowaniem i realizacją umowy lub/i na podstawie osobnej zgody
lub/i od strony trzeciej.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?
Twoje dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
1. zawarcia i realizacji umowy z Tobą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez czas przygotowania i trwania umowy, a także możliwych roszczeń po jej zakończeniu (dochodzenia roszczeń, jak i obrony przed nimi);
2. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np.
• zgłoszeń do ZUS,
• prowadzenia księgowości,
• archiwizowania akt osobowych,
• zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,
- przez czas wykonywania obowiązków prawnych.
3. wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez strony trzecie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i interesów strony trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności. Do takich celów zaliczamy:
• przekazywania danych w ramach grupy przedsiębiorstw – Grupy Deweloperskiej START (podstawa prawna: motyw 48 RODO; aktualna lista spółek na stronie internetowej www.start.com.pl w polityce prywatności) – przez czas ich przetwarzania przez Administratora,
• ustalania, dochodzenia lub obrona w sprawach roszczeń lub praw Administratora – przez czas do ustania możliwych roszczeń i praw,
• zapewnienia bezpieczeństwa danych, sieci i systemu informatycznego, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z dodatkowych zasad przyjętych przez nas – przez okres wdrażania i funkcjonowania zasad,
• przeprowadzania audytów na nasze potrzeby – przez czas trwania czynności.
4. w celach na które wyrażasz osobną zgodę np. dla potrzeb dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie, udostępnienia danych biometrycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez czas określony w zgodzie lub do czasu jej odwołania.

Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania:
1. dane osobowe potrzebne do zawarcia i realizacji umowy wymagane przepisami prawa,
2. dane osobowe zebrane bezpośrednio od Państwa w złożonym cv, kwestionariuszu osobowym, wymaganych dokumentach lub wynikających
z obowiązujących przepisów prawa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali rekrutacyjnych lub pośredników pracy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą udostępniane:
1. upoważnionym organom i służbom na podstawie przepisów prawa;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystane przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy Twoje dane poza EOG znajduje się na stronie start.com.pl w polityce prywatności.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami. Twoje prawa to:
1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
2. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. naszym upoważnionym pracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT, podmiotom wykonującym na nasze zlecenie usługi księgowe, kadrowe, audytorskie;
4. innym odbiorcom danych – np. bankom, doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, firmom pocztowym czy kurierskim, spółkom z naszej Grupy Deweloperskiej START;

Zawód:
Księgowy
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-24
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-30
Liczba odsłon ogłoszenia:
1329
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
Nemak Poland Sp. z o.o.

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Nemak Poland Sp. z o.o.
Nemak Poland Sp. z o.o. profil firmy

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-11-13 POLECANA
Electris

KSIĘGOWY/A

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Electris
Electris

POLECANA
Białka
2019-11-12 POLECANA
Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Pracownik Działu księowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Done Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Andrychów
2019-11-13
Office Support Sp. z o.o.

Księgowa

Zawód: księgowy Rodzaj: praca stała
Office Support Sp. z o.o.
Office Support Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-11-15
Partner Rozwoju

Ksiegowa/Księgowy

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Partner Rozwoju
Partner Rozwoju
3700-4800 zł
UoP brutto/m-c

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-11-15 POLECANA
3700-4800 zł
UoP brutto/m-c
Partner Rozwoju

Pracownik obsługi biurowo-księgowej

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Partner Rozwoju
Partner Rozwoju
3100-3500 zł
UoP brutto/m-c

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-11-15 POLECANA
3100-3500 zł
UoP brutto/m-c
Zakłady Tłuszczowe Bielmar

Specjalista ds. księgowych - umowa na zastępstwo

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na zastępstwo
Zakłady Tłuszczowe Bielmar
Zakłady Tłuszczowe Bielmar

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-11-14 POLECANA
NVH POLAND sp. z o.o.

Junior Accountant

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
NVH POLAND sp. z o.o.
NVH POLAND sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2019-11-13
NOTTAX Sp. z o.o.

Księgowy/a w biurze rachunkowym

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
NOTTAX Sp. z o.o.
NOTTAX Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-11-05 POLECANA
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
GLC Katowice

Księgowa (-y)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
GLC Katowice
GLC Katowice

POLECANA
Katowice
2019-11-14 POLECANA
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

Specjalista ds. Księgowości - Katowice

Zawód: księgowy Rodzaj: praca tymczasowa
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Katowice
2019-11-13
SPOKEY SP. Z O.O.

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWYCH/KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
SPOKEY SP. Z O.O.
SPOKEY SP. Z O.O.
Katowice
2019-11-07
Prosperplast 1 Sp. z o.o.

Księgowy/a

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Prosperplast 1 Sp. z o.o.
Prosperplast 1 Sp. z o.o. profil firmy

POLECANA
Rybarzowice
2019-11-15 POLECANA
Prosperplast 1 Sp. z o.o.

Asystent/ka w Dziale Księgowości

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
Prosperplast 1 Sp. z o.o.
Prosperplast 1 Sp. z o.o. profil firmy
Rybarzowice
2019-11-06

KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 5500 zł
UoP brutto/m-c
Zabierzów
2019-11-13
od 5500 zł
UoP brutto/m-c

STARSZY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 8000 zł
UoP brutto/m-c
Zabierzów
2019-11-13
od 8000 zł
UoP brutto/m-c

MŁODSZY KSIĘGOWY

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 4400 zł
UoP brutto/m-c
Zabierzów
2019-11-13
od 4400 zł
UoP brutto/m-c

SAMODZIELNY KSIĘGOWY / SAMODZIELNA KSIĘOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ZABIERZOWIE
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Zabierzów
2019-11-07
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

POMOC KSIĘGOWA

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa na okres próbny
ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2250-2800 zł
UoP brutto/m-c
Słomniki
2019-11-13
2250-2800 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI Z OBOWIĄZKAMI PRACOWNIKA ARCHIWIZACJI

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Dobczyce
2019-10-28
od 2250 zł
UoP brutto/m-c