Twoje wsparcie w rekrutacji

Architekt

Grupa deweloperska - START posiada przeszło 40 letnie doświadczenie na krakowskim rynku deweloperskim, a obecnie prowadzi równolegle budowę 4 inwestycji mieszkaniowych na terenie Krakowa. Zajmuje się przygotowaniem inwestycji od pozyskania terenów, przez uzyskanie stosownych decyzji budowlanych, realizację inwestycji, aż do ich sprzedaży nabywcom. Poza inwestycjami mieszkaniowymi, realizowane są równolegne budynki biurowo-usługowe i hotelowe.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie koncepcji architektonicznych,
 • sporządzanie i koordynowanie projektów budowlanych i wykonawczych zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, usługowej i biurowej,
 • wykonywanie analiz chłonności terenu,
 • koordynowanie procesu projektowego i wykonawczego (w tym nadzory na budowie),
 • sporządzanie projektów aranżacji wnętrz i ich wizualizowanie,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej, opracowywanej przez zewnętrzne biura projektowe.
  .

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (architektoniczne),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok,
 • znajomość Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych,
 • biegła znajomość programów branżowych, co najmniej: AutoCAD, a mile widziane SketchUp, 3d Studio, Photoshop, Corel,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kategorii B.

Firma oferuje:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwinięcia posiadanych umiejętności,
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole architektów,
 • dofinansowanie do pakietów sportowych, zdrowotnych, etc.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Klauzula informacyjna:

Informacja
o przetwarzaniu przez P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą przez RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja
o przetwarzaniu przez P.B. START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wobec powyższego przedstawiamy następującą informację wymaganą przez RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W tej informacji stosujemy sformułowania:
My, czyli Administrator - Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie.
Ty, czyli Pracownik - osoba fizyczna, która świadczy lub świadczyła pracę na podstawie zawartej z Administratorem umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o dzieło i której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w tej informacji. Pozwalamy sobie na zwrot bezpośredni dla lepszej czytelności tekstu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe, jest Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke spółka jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153221 (dalej również „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować?
Napisz do nas na adres: ul. Twardowskiego 65, 30-346 Kraków lub na adres poczty elektronicznej ado@start.com.pl

Skąd mamy twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w procesie rekrutacyjnym lub/i w związku z przygotowaniem i realizacją umowy lub/i na podstawie osobnej zgody
lub/i od strony trzeciej.

Jaki jest cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora?
Twoje dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
1. zawarcia i realizacji umowy z Tobą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez czas przygotowania i trwania umowy, a także możliwych roszczeń po jej zakończeniu (dochodzenia roszczeń, jak i obrony przed nimi);
2. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np.
• zgłoszeń do ZUS,
• prowadzenia księgowości,
• archiwizowania akt osobowych,
• zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego,
- przez czas wykonywania obowiązków prawnych.
3. wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez strony trzecie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i interesów strony trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności. Do takich celów zaliczamy:
• przekazywania danych w ramach grupy przedsiębiorstw – Grupy Deweloperskiej START (podstawa prawna: motyw 48 RODO; aktualna lista spółek na stronie internetowej www.start.com.pl w polityce prywatności) – przez czas ich przetwarzania przez Administratora,
• ustalania, dochodzenia lub obrona w sprawach roszczeń lub praw Administratora – przez czas do ustania możliwych roszczeń i praw,
• zapewnienia bezpieczeństwa danych, sieci i systemu informatycznego, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z dodatkowych zasad przyjętych przez nas – przez okres wdrażania i funkcjonowania zasad,
• przeprowadzania audytów na nasze potrzeby – przez czas trwania czynności.
4. w celach na które wyrażasz osobną zgodę np. dla potrzeb dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie, udostępnienia danych biometrycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez czas określony w zgodzie lub do czasu jej odwołania.

Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Rodzaje danych są różne ze względu na źródło ich pozyskania:
1. dane osobowe potrzebne do zawarcia i realizacji umowy wymagane przepisami prawa,
2. dane osobowe zebrane bezpośrednio od Państwa w złożonym cv, kwestionariuszu osobowym, wymaganych dokumentach lub wynikających
z obowiązujących przepisów prawa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali rekrutacyjnych lub pośredników pracy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą udostępniane:
1. upoważnionym organom i służbom na podstawie przepisów prawa;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie, ale w pewnych przypadkach dla wykonania określonej czynności jak zawarcie i realizacja umowy będzie to niezbędne. Jeżeli wykorzystane przez nas Twoich danych osobowych nie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu, to w takim przypadku my, jako Administrator, prosimy o twoją zgodę na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. Ale może okazać się, że podczas trwania umowy zdecydujemy się na przekazanie danych poza obszar EOG – wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy Twoje dane poza EOG znajduje się na stronie start.com.pl w polityce prywatności.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami. Twoje prawa to:
1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
2. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kto jest organem nadzorczym i czy mogę wnieść skargę?
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. naszym upoważnionym pracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
3. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT, podmiotom wykonującym na nasze zlecenie usługi księgowe, kadrowe, audytorskie;
4. innym odbiorcom danych – np. bankom, doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, firmom pocztowym czy kurierskim, spółkom z naszej Grupy Deweloperskiej START;

Zawód:
Architekt
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-10-24
Oferta wygasa w dniu:
2019-11-30
Liczba odsłon ogłoszenia:
1360
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Jakub Gałęski Studio Projektowe

Asystent architekta

Zawód: architekt Rodzaj: umowa o pracę
Jakub Gałęski Studio Projektowe
Jakub Gałęski Studio Projektowe
Bielsko-Biała
2019-11-06

ARCHITEKT/PROJEKTANT PRZYŁĄCZY GAZOWYCH

Zawód: architekt Rodzaj: umowa o dzieło
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EASYAIR" ANDRZEJ ABRAMIAK
2300-4000 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2019-10-24
2300-4000 zł
UoP brutto/m-c

REFUNDACJA 150F - ASYSTENT ARCHITEKTA (UZUPEŁNIENIE)

Zawód: architekt Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Katowice
2018-04-27
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT PROJEKTANTA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Zawód: architekt Rodzaj: umowa na okres próbny
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "UNIDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Siemianowice Śląskie
2019-11-05
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT PROJEKTANTA

Zawód: architekt Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Woźniki
2019-01-15
od 2250 zł
UoP brutto/m-c