Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. obsługi kancelaryjno-finansowej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-04

Zakres obowiązków:

 • W celu zapewnienia terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania odwołań osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności koordynowanie zadań wykonywanych przez analityków (lekarzy i psychologów) oceniających kompletność i aktualność dokumentacji orzeczniczej (medycznej i psychologicznej), planowanie i organizacja posiedzeń składów orzekających poprzez ustalanie comiesięcznego harmonogramu ich posiedzeń odpowiednio do liczby wpływających odwołań. Sporządzanie oraz wysyłanie zawiadomień o posiedzeniu składu orzekającego do stron postępowania oraz monitorowanie terminowości wyznaczanych posiedzeń składów orzekających
 • Prowadzenie spraw związanych z comiesięcznym planowaniem i przekazywaniem środków finansowych na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności, a także prowadzenie w formie dokumentu tradycyjnego i elektronicznego, współdziałając w tym zakresie z przewodniczącym zespołu, rejestrów, baz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień umożliwiających monitorowanie kosztów działalności zespołu, w tym realizacji zawartych umów. Potwierdzanie wysokości wystawianych przez członków wojewódzkiego zespołu rachunków za wykonane zadania oraz pozostałych rachunków związanych z finansowaniem działalności wojewódzkiego zespołu orzekającego
 • Analizowanie i ocena kompletności dokumentacji odwoławczej pod względem formalno-prawnym, występowanie o jej uzupełnienie w celu zapewnienia terminowego i zgodnego z przepisami trybu postępowania orzeczniczego prowadzonego w II instancji. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych na podstawie dokumentacji z protokołowanych posiedzeń składów orzekających
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej wojewódzkiego zespołu orzekającego pism wpływających od stron postępowania toczącego się przed organem II instancji (ochrona danych osobowych), rejestrowanie korespondencji przychodzącej do zespołu
 • Udzielanie stronom i instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej i zakładom opieki zdrowotnej), pełnej i wyczerpującej informacji o trybie i zasadach postępowania orzeczniczego, w szczególności prowadzonego przed zespołem wojewódzkim

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i dokonywania interpretacji przepisów
 • umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Kraków
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-18
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-04
Liczba odsłon ogłoszenia:
99
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Scanfil Poland Sp. z o.o.

INSPEKTOR DS. JAKOŚCI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Scanfil Poland Sp. z o.o.
Scanfil Poland Sp. z o.o.

POLECANA
Mysłowice
2019-11-06 POLECANA
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inspektor nadzoru

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Bielsko-Biała
2019-10-31

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
Wieliczka
2019-11-07

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2019-10-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - INSTALATOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-06-04
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWLANIEC

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-06-04
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
2019-11-05

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
2019-11-05

Inspektor weterynaryjny ds. higieny żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
2019-11-05

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – nadzór nad rolniczym handlem detalicznym

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie
Pińczów
2019-11-05

Starszy inspektor ds. administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Żywiec
2019-11-07

Inspektor wojewódzki ds. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne p

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Bielsko-Biała
2019-11-11

Inspektor wojewódzki ds. regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne p

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-11-11

Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania funduszem wynagrodzeń

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-11-07

Inspektor ds. zapewnienia materiałów do wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych w obiektach KWP

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2019-11-06

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W WYDZIALE INSPEKCJI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH
2250-3258 zł
UoP brutto/m-c
Katowice
2019-11-06
2250-3258 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2019-11-05

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Katowice
2019-11-05

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
2019-10-29

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY BUDOWLANEJ W DZIALE REMONTÓW

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
4100-5115 zł
UoP brutto/m-c
Katowice
2019-10-25
4100-5115 zł
UoP brutto/m-c