Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent prawny

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-18

Zakres obowiązków:

 • weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wniosków o udzielenie zezwolenia i zmiany zezwolenia na prowadzenie aptek,
 • weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia na prowdzenie apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej lub punktu aptecznego, przygotowywanie projektów pism, wezwań, postanowień i decyzji dotyczących prowadzonych postępowań,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowań administracyjnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących wszelkich spraw pozostających we właściwości Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia akt sprawy,
 • udzielanie informacji z zakresu informacji publicznej,
 • dostarczanie informacji pracownikom o zmianach w przepisach prawnych związanych z działalnością Inspektoratu,

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo farmaceutyczne , Prawo przedsiębiorców, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobywych), ustawy o służbie cywilnej,
 • posługiwanie się komputerem, znajomość pakietu biurowego, Internetu
 • umiejętności: rozwiązywania problemów, argumentowania, analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się, współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-18
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-18
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
2019-12-10

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Chorzów
2019-12-04

Samodzielny referent ds. obsługi logistycznej i organizacyjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
Chorzów
2019-12-04

Starszy referent ds. obsługi teleinformatycznej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
Świętochłowice
2019-12-10

Wizytator ds. nadzoru pedagogicznego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Sosnowiec
2019-12-12

Starszy referent ds. obsługi baz danych i obsługi informatycznej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Sosnowiec
2019-12-06

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dąbrowa Górnicza
2019-12-09

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Tychy
2019-12-12

Starszy referent ds. informatyki

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Gliwice
2019-12-10

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Kędzierzyn-Koźle
2019-12-11

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Częstochowa
2019-12-09

Referent ds. obsługi sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2019-12-04

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Olesno
2019-12-12

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-12-13

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-12-11

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-12-10