Twoje wsparcie w rekrutacji

Wizytator

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-15

Zakres obowiązków:

 • przeprowadza kontrole i wspomaganie szkół i placówek, realizowane w trybie planowych lub doraźnych działań
 • przeprowadza monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN
 • prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek
 • bierze udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola oraz placówki, komisjach kwalifikacyjnych i komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się odpowiednio o awans na stopnie nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego
 • opiniuje arkusze organizacji szkół, przedszkoli i placówek
 • bierze udział w obserwacji egzaminów zewnętrznych
 • przygotowuje analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, wniosków kontroli i monitorowania oraz rekomendacji w celu doskonalenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, przedszkoli i placówek
 • rozpatruje sprawy uczniowskie dotyczące kształcenia, wychowania i opieki

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający :
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem w oświacie oraz dotyczących nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Ms Office, poczta e-mail, system informacji prawnej LEX).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Kalisz
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-16
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-15
Liczba odsłon ogłoszenia:
138
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Milicz
2019-11-18

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Środa Wielkopolska
2019-11-16

PRACOWNIK ODDZIAŁU NADZORU

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologczna w Śremie
od 2300 zł
UoP brutto/m-c
Śrem
2019-11-07
od 2300 zł
UoP brutto/m-c

Starszy referent ds. wsparcia

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Gniezno
2019-11-18

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
2019-11-19

OPERATOR MASZYNY DO MIERZENIA SKÓR

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Łódź
2019-11-19
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi
Łódź
2019-11-15

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
2019-11-14

Referent ds. prac wspomagających w zakresie zamówień publicznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódź
2019-11-14

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Łódź
2019-11-12

Referent prawno-administracyjny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
Bełchatów
2019-11-21