Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor ds. ewidencji księgowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz rozliczan

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-25

Zakres obowiązków:

 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, ewidencjonowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących wydatków i sprzedaży LUW w Lublinie, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów i pracowników z tytułu realizowanych wydatków w systemie bankowym,
 • dokonywanie rozliczania kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu,
 • analizowanie i sprawdzanie terminowości regulowania zobowiązań, wpływu należności w tym prawidłowości ewidencji oraz uzgadnia z pracownikami innych komórek poprawność ujęcia ewidencji zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • prowadzenie wstępnej analizy wykonania planu finansowego poprzez kontrolę poprawności ewidencji wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
 • naliczanie odsetek za zwłokę w regulowaniu rozrachunków oraz sporządzanie ich inwentaryzacji zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 • opracowywanie zestawienia finansowo-księgowego oraz sporządzanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytania prasy lub instytucji kontrolujących.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • znajomość przepisów o klasyfikacji budżetowej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tyt. podróży służbowej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Lublin
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-11
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-25
Liczba odsłon ogłoszenia:
75
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor nadzoru budowlanego ds. nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
Świdnik
2019-11-13

Inspektor ds. budownictwa

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
Łęczna
2019-11-06

Inspektor ds. kadrowo - płacowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
Zamość
2019-11-14

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
Kozienice
2019-10-23

Starszy inspektor ds. ds.administracji nieruchomościami, planowania i rozliczeń finansowych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-11-15