Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień w zakresie ustanawiania i wygaszania na podstawie art. 60 ustawy o gospodarce nieruchomościami trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu wydania decyzji lub postanowienia Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • rozpatrywanie spraw i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie wniosków o wyrażenie zgody na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich, w celu wydania rozstrzygnięcia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • rozpatrywanie spraw i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie wniosków o wyrażenie zgody na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej, w celu wydania rozstrzygnięcia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem przez Ministra Inwestycji i Rozwoju ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa, w tym analiza i gromadzenie dokumentacji, dotyczącej nieruchomości ujętych w ww. ewidencji
 • analizowanie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej w celu realizacji wniosków urzędów państwowych
 • przygotowywanie projektów pism, dotyczących planowania w zakresie pozyskiwania nieruchomości na potrzeby urzędów państwowych oraz współpracy z organami gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział oraz wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ustanawiania trwałego zarządu, w celu ich przedłożenia do podpisu Ministra Inwestycji i Rozwoju
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych i wyceną nieruchomości
 • przygotowywanie, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział, projektów opinii do otrzymanych projektów aktów prawnych, w celu wypracowania stanowiska Departamentu

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub wydawania decyzji administracyjnych lub regulacji stanów prawnych nieruchomości
 • znajomość przepisów w zakresie prawa administracyjnego i prawa cywilnego
 • znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można
znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR lub uzyskać pod nr tel. (22) 522 51 84.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert,
sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań
formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają
wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących
oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane
z równą uwagą.
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-20
Liczba odsłon ogłoszenia:
46
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mińsk Mazowiecki
2019-10-09

Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów w specjalności budowlanej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Radom
2019-09-26

Główny specjalista ds. interwencyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Płock
2019-10-09