Twoje wsparcie w rekrutacji

Główny specjalista ds. interwencyjnych

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-21

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 • Podejmowanie czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.
 • Współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowywanie dokumentacji do postępowań administracyjnych i karnych.
 • Współdziałanie z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania czynności kontrolnych.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o interwencje w zakresie ochrony środowiska.
 • Udzielanie pouczeń, zwracanie uwagi, ostrzeganie lub stosowanie innych środków oddziaływania wychowawczego.
 • Realizowanie zadań z zakresu poważnych awarii dotyczących zwalczania i usuwania ich skutków w celu przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz wykrycia sprawców poważnych awarii.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości.
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Mińsk Mazowiecki
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-21
Liczba odsłon ogłoszenia:
67
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji Instalacji Sanitarnych (m/k)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
2019-11-18 POLECANA

Starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Starszy specjalista ds. orzecznictwa

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Główny specjalista ds. prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Główny specjalista ds. badań dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Starszy specjalista ds. projektu Portal RP (asystent)

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Główny specjalista ds. redakcji treści oraz rozwoju usług cyfrowych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Główny specjalista ds. redakcyjnych projektu Portal RP

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Warszawa
2019-11-21

Główny specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
2019-11-20

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
2019-11-20

Główny specjalista ds. koordynacji oraz wykonywania działań i procesów wymaganych do zapewnienia pra

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Warszawa
2019-11-20

Główny specjalista ds. kontroli

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-11-19

Starszy specjalista ds. współpracy dwu- i wielostronnej z państwami pozaeuropejskimi (kraje afrykańs

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Warszawa
2019-11-19

Starszy specjalista ds. dyplomacji naukowej oraz programów stypendialnych

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Warszawa
2019-11-19

Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
2019-11-19

Główny specjalista ds. administrowania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Warszawa
2019-11-18

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-11-18

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
2019-11-18

Starszy specjalista ds. zastępstwa procesowego

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Warszawa
2019-11-18

Starszy specjalista

Zawód: specjalista/mistrz Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
2019-11-18