Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ds. planowania i analiz

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-21

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego oraz w ramach budżetu własnego Wojewody Łódzkiego, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach nadzorowanych zadań. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody - zgodnie z ustawą budżetową na dany rok w uzgodnieniu z j.s.t. oraz planów finansowych; rozliczenie wykonania budżetu za dany rok budżetowy w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, weryfikacja zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, nadzór nad realizacją planów wydatków przez te jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych i skierowania ewentualnych wystąpień do ministerstw o przyznanie dodatkowych środków z rezerw,
 • opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planach budżetu na podstawie przeprowadzonych analiz zapotrzebowań i stopnia wykonania budżetu oraz w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planach (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), sporządzanie zapotrzebowań na przekazywanie środków przeznaczonych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • analiza informacji miesięcznych i kwartalnych składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonania budżetu, wyciąganie wniosków z analiz w celu proponowania ewentualnych zmian w budżecie lub podjęcia innych działań w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w zakresie nadzorowanych zadań w celu przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu, przygotowującego opracowanie zbiorcze oraz półrocznych informacji na temat wykonania budżetu w układzie zadaniowym,
 • opracowywanie rocznych informacji z wykonania planów finansowych za dany rok budżetowy,
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do Ministerstw w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocy społecznej, najczęściej dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych środków budżetowych.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy / stażu w administracji publicznej
 • znajomość przepisów dot. finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomocy społecznej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dochodach j.s.t., ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; kpa
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności: dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętności analityczne, odpowiedzialność, umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-09
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-21
Liczba odsłon ogłoszenia:
61
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor ds. właściwego funkcjonowania e-RSOW.

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski
2019-10-17

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
Bełchatów
2019-10-18

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Łowicz
2019-10-07

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Łowicz
2019-10-01

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-10-18

Starszy inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-10-04

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Kutno
2019-10-04

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-09-24

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Rawa Mazowiecka
2019-09-24

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Turek
2019-10-05

Inspektor ds. finansów i zaopatrzenia

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Sochaczew
2019-10-12

Starszy inspektor ochrony zabytków ds. zabytków archeologicznych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Płock
2019-09-30

SPECJALISTA DS. PRZEGLĄDÓW I SERWISOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW W KALISZU
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Kalisz
2019-09-19
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Konin
2019-10-15

Inspektor ds. kontroli

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Konin
2019-10-11