Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. administrowania infrastrukturą serwerową oraz systemami informatycznymi

Zakres obowiązków:

 • Konfiguracja i instalacja urządzeń sieciowych lokalnej sieci LAN i rozległej sieci WAN (przełączniki, routery, firewalle) należących do zasobów infrastruktury teleinformatycznej urzędu.
 • Wykonywanie zmian w strukturze sieci oraz aktualizacja oprogramowania w urządzeniach aktywnych. Monitorowanie pracy sieci LAN i WAN poprzez analizę dzienników zdarzeń systemów bezpieczeństwa (firewalle, proxy IPS/IDS) pod kątem dostępności i bezpieczeństwa, oraz optymalizowanie ich wydajności.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem sieci LAN oraz WAN, instalacja aktualizacji i poprawek do oprogramowania w urządzeniach aktywnych (switch, router, firewall, serwery), konfiguracja urządzeń aktywnych oraz tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Administrowanie urządzeniami typu firewall oraz serwerami proxy odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz tworzenie odpowiedniej polityki dostępu do sieci oraz dbanie o bezpieczeństwo teleinformatyczne w urzędzie poprzez analizę i kontrole zdarzeń zarejestrowanych w systemie.
 • Monitorowanie poprawności wykonania prac przez firmy zewnętrzne w przypadku usuwania awarii sieci po stronie operatora sieci. Opracowywanie dokumentacji dla planowanych zmian, procedur eksploatacyjnych odnoszących się do sieci teleinformatycznej, standardów technicznych i organizacyjnych, a także branie udziału w procedurach. które są związane z zakupami sprzętu informatycznego.
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów pod kątem wymagań dotyczących sieci LAN i WAN w związku z realizowanymi projektami dot. rozwiązań teleinformatycznych oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją.
 • Aktualizacja i przechowywanie kopi zapasowych konfiguracji urządzeń aktywnych sieci LAN i WAN.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w roli samodzielnego administratora sieci
 • znajomość języka angielskiego – techniczny z obszaru IT (poziom B1)
 • dobra znajomość sieci LAN, WLAN
 • praktyczna znajomość usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, SSH, NTP
 • doświadczenie w konfiguracji urządzeń i usług typu: IPS, IDS, NGW, Proxy
 • znajomość technologii i rozwiązań VPN (site2site, client - site), IPsec, SSL-VPN
 • znajomość produktów Cisco
 • znajomość konfiguracji usług w systemie operacyjnym MS Windows Server 2016
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- analiza formalna aplikacji
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-08
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-21
Liczba odsłon ogłoszenia:
51
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)