Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy specjalista ds. nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pr

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-14

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu określenia stopnia wywiązywania się wójtów/burmistrzów/prezydentów z wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień pokontrolnych i zaleceń;
 • weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków o uruchomienie dotacji, przygotowywanie umów/wniosków dyspozycja o uruchomienie wniosków, rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom( jst. podmioty niepubliczne) w ramach programów rządowych oraz rozliczanie przyznanych dotacji. Rozliczanie końcowe zadań inwestycyjnych i bieżących z zakresu administracji rządowej;
 • przeprowadzanie kontroli zadań bieżących i inwestycji finansowych z budżetu państwa z zakresu działania oddziału wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu środków;
 • sporządzanie sprawozdań (jednorazowe, kwartalne oraz roczne) z realizacji nadzorowanych zadań, przygotowywanie informacji na zlecenie organów centralnych oraz innych podmiotów na podstawie złożonych przez nie wniosków. Gromadzenie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
 • monitorowanie realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz programów rządowych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi ŁUW, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań;
 • obsługa prac Zespołu ds. oceny ofert składanych w ramach Programu rządowego „MALUCH plus” oraz Zespołu ds. weryfikacji weksli in blanco(…) powołanych Zarządzeniami Wojewody Łódzkiego.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: postępowania administracyjnego, świadczeń rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o piece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analityczne myślenie, pracy w zespole, komunikowania się, odporność na stres, podejmowania decyzji;
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, uczciwość, wysoka kultura osobista, chęć dalszego doskonalenia się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Specjalista/Mistrz
Miejsce pracy:
Łódź
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-08
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-14
Liczba odsłon ogłoszenia:
30
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)