Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent prawno-administracyjny

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-16

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i przedkładanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z przedkładanych protokołów kontroli,
 • kompletowanie akt postępowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przygotowywanie nakazów dla właścicieli lub zarządców,
 • prowadzenie postępowania w przypadku katastrofy budowlanej,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa, określonego przepisami ustawy prawo budowlane,
 • przygotowywanie postepowań o odpowiedzialności zawodowej,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i wymaganych informacji,
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych rozstrzygnięć,
 • przygotowywanie tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych,
 • właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawne lub administracyjno-prawne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań i obowiązków,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Mińsk Mazowiecki
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-08
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-16
Liczba odsłon ogłoszenia:
49
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zastępca naczelnika wydziału

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Otwock
2019-11-14

Starszy referent ds. organizacyjno-kadrowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Wołomin
2019-11-14

Podreferendarz ds. obsługi kancelaryjnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa
2019-11-16

Samodzielny referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-15

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-15

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-15

Referendarz ds. postępowań administracyjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Warszawa
2019-11-15

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Warszawa
2019-11-15

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Referent ds. obsługi kadrowej w zakresie spraw osobowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Referendarz ds. ochrony konkurencji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Podreferendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Referendarz ds. rozliczeń finansowych i ewidencji finansowo-księgowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Referendarz ds. publicznoprawnej ochrony konsumentów

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Młodszy ekspert ds. produktów leczniczych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Warszawa
2019-11-14

Referent ds. postępowań podatkowych/orzecznictwa podatkowego/czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-13

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-13

Referent ds. czynności sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
2019-11-13

Referendarz ds. kontroli zarządczej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
2019-11-13

Referendarz ds. publicznoprawnej ochrony konsumentów

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
2019-11-13