Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor ds. gospodarki finansowej

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-17

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą wypłaty dodatkowych należności dla biegłych i tłumaczy przysięgłych, w celu sporządzenia list i przekazania ich do dalszej realizacji,
 • Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, w celu zapewnienia realizacji potrzeb jednostki w zakresie wyposażenia i usług niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania,
 • Opracowywanie i rejestrowanie w podsystemie Finansowo - Księgowym Systemu Wspomagania Obsługi Policji (F – K „SWOP”) faktur za dostawy i usługi (w tym wystawia not korygujących oraz not przeksięgowujących wydatki/koszty oraz sporządzanie/opracowywanie załączników), w celu prawidłowej realizacji zobowiązań finansowych,
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur, w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesienia wydatku,
 • Przygotowywanie umów, zleceń, zamówień i protokołów konieczności oraz monitorowanie ich wykonania, w celu realizacji zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz egzekwowania zawartych w nim postanowień,
 • Sporządzanie skierowań na badania okresowe i kontrolne pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia, w celu zapewnienia zdolności pracowników do wykonywania pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Sosnowiec
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-07
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-17
Liczba odsłon ogłoszenia:
56
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2019-10-18

Inspektor wojewódzki ds. programowania kryzysowego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-10-17

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Katowice
2019-10-17

Inspektor ds. obsługi sekretarsko-kancelaryjnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Katowice
2019-10-14

Inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Katowice
2019-10-14

Inspektor farmaceutyczny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
2019-10-01

INSPEKTOR NADZORU - INSTALATOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-06-04
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWLANIEC

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-06-04
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor nadzoru budowlanego ds. prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Pra

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska
2019-10-15

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach
Tychy
2019-10-14

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2019-10-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakre

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice
Gliwice
2019-10-21

Inspektor ds. sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Gliwice
2019-10-18

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach
Wadowice
2019-10-21

INSPEKTOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ SPRAW P. POŻ.

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
4180-5220 zł
UoP brutto/m-c
Jastrzębie-Zdrój
2019-10-16
4180-5220 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Kraków
2019-10-09
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR SANITARNY

Zawód: inspektor Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Kraków
2019-10-21
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Starszy inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postępowań administracyjnych i cywilnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-10-18

Inspektor wojewódzki ds. obsługi kancelaryjno-finansowej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-10-18

Inspektor ds. informacji, przyjmowania wniosków oraz wydawania dokumentów cudzoziemcom

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-10-18