Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. inwestycji i remontów

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-31

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

zarządzeniem z dnia 07 października 2019r.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:


 SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

wolne stanowisko - specjalista ds. inwestycji i remontów

liczba stanowisk - 1

ilość etatów - ½  ( połowa wymiaru czasu pracy)

miejsce pracy - Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10

oznaczenie konkursu - A.1111-15/19

Konkurs będzie składał się z trzech etapów:

 • Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymagań formalnych i dodatkowych.
 • Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
 • Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje dodatkowe:

 • Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz. U. z 2014r., poz. 400).
 • Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.
 • Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem trzeciego etapu konkursu zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie w sposób jak w pkt.3.
 • Osoby niedopuszczone do dalszych etapów, zobowiązane są do odebrania w ciągu 1 miesiąca przedłożonych dokumentów w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10, w pokoju nr 228. Sąd nie będzie ich z urzędu przesyłał. Po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
 • W przypadku osób kwalifikowanych na listę rezerwową – zgromadzone dokumenty będą przechowywane do czasu ogłoszenia następnego konkursu na to samo stanowisko lub do czasu wyczerpania tej listy, nie dłużej jednak niż 1 rok od daty zakończenia konkursu. Po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone.
 • Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.
 • Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie –  tel. 0 33 49 90 386. 

Zakres obowiązków:

Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku należeć będzie m. in.:

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami remontowymi lub inwestycyjnymi,
 • Opracowywanie planów w zakresie remontów i inwestycji wraz z elementami rozliczania nadzorowanych zadań,
 • Opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentacje techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w imieniu inwestora z organami nadzoru,
 • Organizowanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych i książek rewizyjnych urządzeń technicznych oraz nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.
 • Współudział w przygotowywaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe, uzyskany tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera,
 • Posiadanie uprawnień do nadzorowania robót budowlanych,
 • Wiedza w zakresie:

- procesów budowlanych, prawa budowlanego,
- zasad eksploatacji obiektów budowlanych i przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami,
- zasad prowadzenia inwestycji finansowanych z budżetu państwa

 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Nieposzlakowana opinia
 • Niekaralność oraz brak postępowań przeciwko kandydatowi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 • Znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania projektami,
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania sądownictwa -  prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.

Firma oferuje:

 • umowę o pracę na stanowisku Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w połowie wymiaru czasu pracy.
Zawód:
Pracownik umysłowy
Miejsce pracy:
Bielsko-Biała
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-10-07
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-31
Liczba odsłon ogłoszenia:
561
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

MARBET Spółka z o.o.

Specjalista ds. procesów transportowych

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa o pracę
MARBET Spółka z o.o.
MARBET Spółka z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-11-15 POLECANA

PRACOWNIK PRODUKCJI-PAKOWACZ

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa na okres próbny
kontakt przez OHP
Skoczów
2019-10-08

PRACOWNIK FIZYCZNY

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Sordyl Anna PPHU ANIPOL
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Sułkowice
2019-11-15
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK FIZYCZNY

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa na okres próbny
Sordyl Kamil KAMO
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Sułkowice
2019-09-27
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

ŚRUCIARZ

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa o pracę
Śląskie Centrum Lakierowania Proszkowego POLVO Sp. z o.o.
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Kobiór
2019-06-05
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK DO ODŚNIEŻANIA

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
kontakt przez OHP
Tychy
2019-11-07

PRACOWNIK PRODUKCJI

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa agencyjna
kontakt przez OHP
od 2700 zł
UoP brutto/m-c
Tychy
2019-11-07
od 2700 zł
UoP brutto/m-c

OPERATOR WTRYSKAREK/PRACE PRODUKCYJNO MONTAŻOWE

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
WORKERSERVICE SP. Z O. O.
Żory
2019-11-19

OPERATOR LAKIERNI/PRACE PRODUKCYJNO MONTAŻOWE

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
WORKERSERVICE SP. Z O. O.
Żory
2019-11-19

OPERATOR MONTAŻU/PRACE PRODUKCYJNO MONTAŻOWE

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
WORKERSERVICE SP. Z O. O.
Żory
2019-11-19

PRACOWNIK PRODUKCJI

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa o pracę
F.P.H.U."ŻAL-COLOR" KAPUSTA JAROSŁAW
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Żory
2019-11-15
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

CZYNNOŚCI POMOCNICZE PRZY PRODUKCJI KAWY

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
"GRUPA ATERIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Żory
2019-11-15

PRACE PRODUKCYJJNE

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
WORKERSERVICE SP. Z O. O.
Żory
2019-11-12

PRACE MONTAŻOWE

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
WORKERSERVICE SP. Z O. O.
Żory
2019-11-12

PRACOWNIK DZIAŁU

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez OHP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Żory
2019-10-08
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK KANCELARYJNY, PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Wyry
2019-10-29
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK FIZYCZNY

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: inna
ECOMYJNIA Artur Wala
Jastrzębie-Zdrój
2019-11-14

PRACOWNIK FIZYCZNY DO PRZYUCZENIA

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa na okres próbny
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH ELEKTRYK SP. Z O.O.
Imielin
2019-10-21

PRACOWNIK OBSLUGI SYSTEMU GASTRO-POS I OBSLUGI CATERINGU

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-10-21
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK PRODUKCJI

Zawód: pracownik umysłowy Rodzaj: umowa na okres próbny
REBONDEX Sp. z o.o
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-07-26
od 2250 zł
UoP brutto/m-c