Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista ds. EWIDENCYJNO-ANALITYCZNYCH

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań związanych z procesem zabezpieczenia i uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych WKU oraz nakazanych jednostek wojskowych stanami osobowymi oraz planowanie i organizacja pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • naliczanie potrzeb mobilizacyjnych w zakresie żołnierzy rezerwy do nadania przydziałów mobilizacyjnych na występujące stanowiska etatowe WKU, sporządzanie zapotrzebowań na uzupełnienie etatowych potrzeb mobilizacyjnych oraz planowanie gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych;
 • utrzymywanie wysokiej jakości uzupełnienia żołnierzami rezerwy oraz opracowywanie analiz jakościowego i ilościowego uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych WKU stanem osobowym, wykonywanie stosownych sprawozdań w tym zakresie;
 • sporządzanie bilansu stanu zasobów rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne;
 • współpraca z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania ich potrzeb mobilizacyjnych oraz szkolenia żołnierzy rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych;
 • planowanie pozyskiwania rezerw osobowych poprzez ukierunkowanie przeszkalania wojskowego absolwentów, szkolenia w kolejnych specjalnościach wojskowych, przekwalifikowanie szeregowych rezerwy w kolejnych, deficytowych specjalnościach wojskowych;
 • typowanie kierowców na przydziały mobilizacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek wojskowych ze szczegolnym uwzględnieniem synchronizacji pojazdów z kierowcami;
 • prowadzenie spraw związanych z rekonwersją;

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z aktami wykonawczymi;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Proponowane wynagrodzenie - 3011,51 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
Nabór składa się z 4 etapów :
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
Dokumenty muszą spełniać następujące wymagania formalne:
- zostaną złożone w terminie
(liczy się data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego),
- dokumentacja jest kompletna i zawiera:
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia (oświadczenia proszę zawrzeć na jednej kartce) - uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Oferty niekompletne lub z niepodpisanymi dokumentami będą odrzucone.
Kandydaci, których dokumenty spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 25.10.2019r.
i zaproszeni do kolejnych etapów naboru.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
4.Rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać u referenta prawno-administracyjnego pod nr tel. : 261-124-552 , pn-pt. 10.00-14.00
Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Chorzów
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-05
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-20
Liczba odsłon ogłoszenia:
84
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

TÜV Rheinland Polska

Full Stack Cloud Developer (f/m/divers)

Zawód: specjalista Rodzaj: inna
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska

POLECANA
Katowice
2019-10-08 POLECANA
STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Katowice
2019-09-30 POLECANA
CMC POLAND SP. Z O.O.

Specjalista ds. Technicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
CMC POLAND SP. Z O.O.
CMC POLAND SP. Z O.O. profil firmy
Dąbrowa Górnicza
2019-10-17
NVH POLAND sp. z o.o.

Quality Specialist

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
NVH POLAND sp. z o.o.
NVH POLAND sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-10-16 POLECANA
BPBP SA

Specjalista ds. deskowań

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
BPBP SA
BPBP SA
Bielsko-Biała
2019-10-15
NVH POLAND sp. z o.o.

IT Specialist

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
NVH POLAND sp. z o.o.
NVH POLAND sp. z o.o.

POLECANA
Bielsko-Biała
2019-10-11 POLECANA
SILTRUCK SP. Z O.O.

Specjalista ds gwarancji

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
SILTRUCK SP. Z O.O.
SILTRUCK SP. Z O.O.
Opole
2019-10-17
TÜV Rheinland Polska

Specjalista ds. certyfikacji (ocena zabawek)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska

POLECANA
Wieliczka
2019-10-16 POLECANA

Specjalista ds. BHP

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Kędzierzyn-Koźle
2019-10-15

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Racibórz
2019-10-14

Specjalista ds. nadzoru zadań inwestycyjno-remontowych oraz eksploatacji sieci i instalacji sanitarn

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
2019-10-09