Twoje wsparcie w rekrutacji

PRACOWNIK SOCJALNY

Zakres obowiązków:

1) praca socjalna;
2) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
3) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
4) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania:
Potwierdzone dyplomem zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r.: pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia.
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
Poziom wykształcenia potwierdzony dyplomem.
Pełny opis doświadczenia zawodowego wykazany w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego potwierdzone świadectwem pracy.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 800 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Jagiełły 1, 43-155 Bieruń, powiat: bieruńsko-lędziński, woj: śląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
inna
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Jagiełły 1, 43-155 Bieruń, powiat: bieruńsko-lędziński, woj: śląskie
Elżbieta Ławczys
32 216 21 76 wew. 140
sekretariat@mops.bierun.pl
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny podpisany przez kandydata,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z przebiegiem nauki i pracy
zawodowej (informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy)
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych,
- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (spełnienie wymagania w zakresie długości
doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie
potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu).
- Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okres doświadczenia zawodowego,
- oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście
motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach jeśli w zakresie tych danych zawarte
są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
- Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz
załączonych do niego dokumentach wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne
kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: kontakt osobisty w godz. 7:30-15:30 ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń
Zawód:
Pracownik socjalny
Miejsce pracy:
Bieruń
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2800 zł UoP brutto/m-c
Oferta dodana w dniu:
2019-10-04
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-31
Liczba odsłon ogłoszenia:
80
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIĘCIMIU
od 2540 zł
UoP brutto/m-c
Oświęcim
2019-09-30
od 2540 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa na okres próbny
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze ,,NADZIEJA"
od 2800 zł
UoP brutto/m-c
Mysłowice
2019-06-27
od 2800 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: praca tymczasowa
CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
od 2760 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-09-18
od 2760 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH
od 2600 zł
UoP brutto/m-c
Gliwice
2019-09-26
od 2600 zł
UoP brutto/m-c

ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ / PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH
od 2700 zł
UoP brutto/m-c
Tarnowskie Góry
2019-10-03
od 2700 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH
od 2800 zł
UoP brutto/m-c
Tarnowskie Góry
2019-10-01
od 2800 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: praca tymczasowa
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach
od 1125 zł
UoP brutto/m-c
Zebrzydowice
2019-10-11
od 1125 zł
UoP brutto/m-c

OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: inna
ZESPÓŁ PLACÓWEK CARITAS W PROSZOWICACH
Kraków
2019-07-24

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: praca tymczasowa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3200-3500 zł
UoP brutto/m-c
Wieliczka
2019-10-08
3200-3500 zł
UoP brutto/m-c