Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy referent ds. prowadzenia składnicy akt

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-11

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie składnicy akt, wypożyczanie i udostępnianie materiałów ze składnicy oraz prowadzenie ewidencji archiwalnej w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Prowadzenie ewidencji archiwalnej oraz sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych oraz spisywanie akt przekazanych kat. A, B i BE, protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych KPP w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumentacji.
 • Sporządzanie wykazów do brakowania oraz protokołów brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na dopływ nowych materiałów.
 • Wykonywanie kwerendy oraz wypożyczanie i udostępnianie materiałów ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów , prokuratur, obywateli a także prowadzenie ewidencji udostępnień w celu dostarczania niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji niearchiwalnej
 • Uczestniczenie w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania materiałów ze składnicy akt.
 • Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub wydruków z dokumentów niejawnych oraz dokonywanie skreśleń i adnotacji dot. znoszenia lub zmiany klazuzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Rejestrowanie, aktualizowanie i dystrybuowanie przepisów prawnych w celu prawidłowej realizacji zadań, oraz zamieszczanie zakutalizowanych aktów prawnych Komendanta Powiatowego Policji w dzienniku elektronicznym
 • Współpraca z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego stażu lub pracy w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów dot. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność organizowania i planowania pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Mikołów
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-01
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-11
Liczba odsłon ogłoszenia:
67
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Katowice
2019-10-23

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Katowice
2019-10-18

Starszy referent ds. ewidencji

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Katowicach
Katowice
2019-10-12

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Pszczyna
2019-10-17

Starszy referent ds. gospodarki mandatowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Gliwice
2019-10-16

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Będzin
2019-10-23

Referent prawny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dąbrowa Górnicza
2019-10-15

Referent ds. obsługi sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2019-10-23

Referent ds. obsługi sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2019-10-22

Referent ds. kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Kraków
2019-10-21

Referent prawno-administracyjny

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
Wieliczka
2019-10-18

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-10-23

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-10-21

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-10-21

Referendarz ds. udostępniania informacji o jakości powietrza

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Opole
2019-10-17

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-10-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-10-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-10-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-10-17
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
2019-10-14