Twoje wsparcie w rekrutacji

Wizytator

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-10-24

Zakres obowiązków:

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, będącymi w zasięgu działania Delegatury poprzez:
 • Ewaluację zewnętrzną przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego;
 • Kontrole planowe – w tym gromadzenie i analizowanie informacji z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu ustalenia stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa przez szkoły i placówki w zakresie tematyki wynikającej z planu nadzoru pedagogicznego;
 • Kontrole doraźne nieujęte w planie nadzoru pedagogicznego – w tym gromadzenie i analizowanie informacji o szkołach i placówkach na terenie działania Delegatury, w celu oceny stanu i warunków działalności edukacyjnej oraz statutowej szkół i placówek;
 • Monitorowanie obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki , w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki;
 • Wspomaganie mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora oraz innych działań doraźnych w celu przygotowania rzetelnej i aktualnej informacji związanej z podejmowanym działaniem lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję przychodzącą.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • Wiedza z zakresu nadzoru pedagogicznego;
 • Znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce;
 • Umiejętność organizacji pracy, koordynowania pracy w zespole, rozwiązywania problemów;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Tczew
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-09-27
Oferta wygasła w dniu:
2019-10-24
Liczba odsłon ogłoszenia:
106
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Elbląg
2019-11-08

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Elbląg
2019-11-07

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kościerzyna
2019-11-05

REFERENT W PLACÓWCE TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ŚWIECIU (NR 5868)

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca tymczasowa
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Świecie
2019-11-05
od 2250 zł
UoP brutto/m-c