Twoje wsparcie w rekrutacji

SPECJALISTA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WE WROCŁAWSKIM CENTRUM INTEGRACJI

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków, w szczególności:
- kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- sporządzanie planów zamówień publicznych/planów postępowań i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
- opracowywanie dokumentów, takich jak: specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wzory umów, oświadczeń, itp.,
- przygotowywanie korespondencji do Wykonawców (np. wezwanie do uzupełenienia dokumentów, wezwanie do złożenia wyjaśnień itp.),
- współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia, jak również z członkami komisji przetargowych we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego,
- uczestnictwo w komisjach przetargowych, w tym badanie i ocena ofert, powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- udział w przygotowaniu materiałów w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej i ewentualne reprezentowanie Zamawiającego,
- wykonanie zadań doradczych i kontrolnych, opiniowanie wyboru trybu postępowania,
- przygotowanie raportów, zestawień, sprawozdawczości oraz raportowanie całokształtu prac,
- szkolenie pracowników i innych osób biorących udział w postępowaniach o bieżące udzielenie zamówień publicznych,
- monitorowanie wprowadzanych zmian ustawowych i analiza wpływu tych zmian na obowiązujące regulacje wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego, w tym bieżące dostosowanie regulacji wewnętrznych do znowelizowanych, obowiązujących przepisów prawa. Bieżące informowanie o zmianach przepisów,
- opracowanie i przekazanie do archiwizowania całości prowadzonej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego,
- kserokopie dokumentów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii w środowisku,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania procedur związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Dodatkowe:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem.

Forma i termin składania ofert:
- wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu,
- dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem : Nabór na stanowisko : Specjalista zamówień publicznych we Wrocławskim Centrum Integracji, w terminie do dnia: 01.10.2019 r. do godziny 15.30.
- informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji,
- aplikacje, które wpłyną do WCI po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane

Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowych informacji udziela:
p. Ewa Żmuda - Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji tel. 71 782 35 18 w godz. 9:00 - 14:00 lub mail: ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl

Umowa na czas określony, praca w sytemie jednozmianowym.
Miejsce wykonywania pracy: ul. Strzegomska 49, Wrocław.
Kontakt kandydatów z pracodawcą: tel.71 782 35 18 w godz. 9:00 - 14:00 lub mail: ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl

Wymagania:

Zawody:
Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia:
ZNAJOMOŚĆ PROGRAMU OFFICE I WINDOWS
Obsługa komputera i internetu
Inne wymagania:
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego,
- kserokopie dokumentów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii w środowisku,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania procedur związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Dodatkowe:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 250 PLN
Opis wynagrodzenia:
wysokość wynagrodzenia: zgodnie z Regulaminem Wynagradzania WCI
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
Strzegomska 49, 53-611 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego,
- kserokopie dokumentów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii w środowisku,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania procedur związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Dodatkowe:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, Godziny : 9 - 14
Zawód:
Pracownik ds. administracji
Miejsce pracy:
Wrocław
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2250 zł UoP brutto/m-c
Oferta dodana w dniu:
2019-09-12
Oferta wygasa w dniu:
2019-10-01
Liczba odsłon ogłoszenia:
40
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I OBSŁUGI ZARZĄDU SPÓŁK

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Wołów
2019-07-12
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

POMOC ADMINISTRACYJNA

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Twardogóra
2019-09-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

MŁODSZY REFERENT (STAŻ)

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Rawicz
2019-09-20
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

*PRACOWNIK DS. OBSŁUGI PRAW JAZDY

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Ząbkowice Śląskie
2019-09-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

BB/ SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua-Zdrój" Sp. z o.o.
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Wałbrzych
2019-09-16
od 2500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp. Jawna
od 2450 zł
UoP brutto/m-c
Lubin
2019-09-17
od 2450 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Politechnika Opolska
od 3300 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-09-17
od 3300 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa na okres próbny
KANCELARIA NOTARIALNA EWA SZYDŁO
od 2250 zł
UoP brutto/m-c
Kluczbork
2019-09-04
od 2250 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Wschowa
2019-08-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
UoP brutto/m-c
Wschowa
2019-01-28
od 1017 zł
UoP brutto/m-c

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1017 zł
UoP brutto/m-c
Wschowa
2019-01-16
od 1017 zł
UoP brutto/m-c

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: praca tymczasowa
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRAPKOWICACH
od 2500 zł
UoP brutto/m-c
Krapkowice
2019-09-06
od 2500 zł
UoP brutto/m-c