Twoje wsparcie w rekrutacji

Starszy inspektor

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji KMP w Gdańsku i podległych jej jednostek w celu sporządzenia dokumentacji kierowanej do organów odszkodowawczych.
 • Prowadznie rejestrów wypadków, szkoleń, podejrzeń o choroby zawodowe, sporządzanie analiz i informowanie o wybranych zaganieniach KWP w Gdańsku.
 • Organizowanie badań środowiska służby i pracy w celu zapewnienia jej bezpiecznych warunków.
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP.
 • Prowadzenie doraźnych przeglądów stanowisk służby i pracy.
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP, doraztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie profilowane - technik BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z dziedziną BHP
 • Szkolenie dla pracowników służb BHP
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, asertywność, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska lub numeru ogłoszenia, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie.

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP KMP w Gdańsku:
http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

Proponowane wynagrodzenie brutto: 1.419,59 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot (ok. 2-3 miesięcy).

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

Tel. Kontaktowy: /58/ 321 63 69.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Gdańsk
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-09-12
Oferta wygasa w dniu:
2019-09-22
Liczba odsłon ogłoszenia:
37
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
Nowy Dwór Gdański
2019-09-11

INSPEKTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2900-3400 zł
UoP brutto/m-c
Puck
2019-09-17
2900-3400 zł
UoP brutto/m-c

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Elbląg
2019-09-05
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. nadzoru nasiennego, nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Braniewo
2019-09-02

Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne ds. ochrony środowiska morskiego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Urząd Morski w Słupsku
Łeba
2019-09-11

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu
Grudziądz
2019-07-26

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Tuchola
2019-08-07

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi
Tuchola
2019-08-07