Twoje wsparcie w rekrutacji

WICEDYREKTOR

Zakres obowiązków:

Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora Centrum w zakresie organizacji działania i nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w , Centrum Kształcenia Praktycznego w szczególności: w zakresie organizacji działalności Centrum: Realizuje ustalone pensum godzin dydaktycznych. Opracowuje przydział zadań, uprawnień i obowiązków nauczycieli. Współdziała z dyrektorem w przygotowaniu planu rozwoju Centrum i rocznego planu pracy Centrum. Opracowuje harmonogramy dyżurów nauczycieli w czasie przerw, dokonuje zmiany i podaje do wiadomości nauczycielom. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w celu zapewnienia ciągłości realizacji procesu dydaktycznego i podaje je do wiadomości nauczycielom i uczniom. Sporządza arkusz organizacyjny PABS dotyczący CKP. Przekazuje pracownikowi sekretariatu dane do sprawozdania SIO. Organizuje i nadzoruje przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: - współpracuje z OKE w Poznaniu, - przygotowuje wnioski o udzielenie upoważnienia do zorganizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, - współpracuje ze szkołami, -informuje uczniów o terminie i miejscu egzaminów. Sporządza sprawozdania inne informacje w zakresie swej działalności. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej objęte zakresem czynności. Na bieżąco informuje Dyrektora Centrum o problemach kadrowych i organizacyjnych występujących w Centrum. Dokonuje miesięcznych rozliczeń godzin ponadwymiarowych; miesięczne zestawienia zbiorcze godzin przekazuje pracownikowi księgowości. Przestrzega prawa oświatowego i terminowego wykonywania zadań. Dba o przestrzeganie dyscypliny pracy i nauki przez podległych nauczycieli i uczniów. Nadzoruje i kontroluje wykonywane prace związane z usługami świadczonymi w CKP, zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami. Wykonuje inne prace związane z działalnością placówki zlecone przez dyrektora. w zakresie nadzoru pedagogicznego: Sprawuje nadzór nad realizacją przez nauczycieli podstawy programowej. Dokonuje analizy i oceny pracy podległych mu nauczycieli, sporządza wnioski do nagród i odznaczeń. Obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli. Nadzoruje przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w tym: - uczestniczy w postępowaniu komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, - Kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Wymagania:

Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe zawodowe inż z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje zawodowe w zakresie: elektryki, elektroniki, mechaniki lub mechatroniki. Stanowisko wicedyrektora w publicznej placówce może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania; posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora: uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; w przypadku cudzoziemca posiada poświadczona znajomość języka polskiego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Firma oferuje:

Wynagrodzenie brutto:
od 2 611 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną

Informacje:

Miejsce pracy:
HANDLOWA 9, 62-800 Kalisz, powiat: m. Kalisz, woj: wielkopolskie
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Zapewnienie wyżywienia:
NIE
Zapewnienie zakwaterowania:
NIE
Zatrudnienie od zaraz:
NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski:
NIE
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE
Dane kontaktowe:
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU
HANDLOWA 9, 62-800 Kalisz, powiat: m. Kalisz, woj: wielkopolskie
Boratyńska
62 753 22 47
iwona.boratynska@ckuip.kalisz.pl
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane proszone są o telefoniczne umówienie się na spotkanie z pracodawcą lub o przesłanie aplikacji na e-mail
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
Zawód:
Kierownik
Miejsce pracy:
Kalisz
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wynagrodzenie:
od 2611 zł UoP brutto/m-c
Oferta dodana w dniu:
2019-07-25
Oferta wygasa w dniu:
2020-01-30
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

KIEROWNIK MAGAZYNU

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
POLFEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4000-5000 zł
UoP brutto/m-c
Borowiec
2019-10-18
4000-5000 zł
UoP brutto/m-c

BRYGADZISTA

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "GOSPODARSTWO OGRODNICZE T. MULARSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
od 3800 zł
UoP brutto/m-c
Kowalew
2020-01-03
od 3800 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
kontakt przez PUP
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Zduńska Wola
2020-01-07
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK PROJEKTU ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. UKRAIŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO

Zawód: kierownik Rodzaj: inna
WORKMAN SP. Z O.O.
Września
2020-01-15

BRYGADZISTA PRODUKCJI

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
DRIVIA Sp. z o.o.
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Grabów
2020-01-10
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK ZMIANY

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
AGRO-MATT Sp. z o.o. Sp. K.
od 5000 zł
UoP brutto/m-c
Dłutów
2019-12-20
od 5000 zł
UoP brutto/m-c

KIEROWNIK SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa o pracę
Przeds. Usługowe "ROKA" Zakład Pracy Chronionej - A. I. Kantorski
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Bełchatów
2020-01-03
od 3000 zł
UoP brutto/m-c