Twoje wsparcie w rekrutacji

Palacz kotłowy

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. są producentem ciężkich pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym. Wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ponad 60-letnie doświadczenie produkcyjne i technologiczne, innowacyjność oraz systematycznie doskonalona polityka zachowania jakości tworzą potencjał firmy, która jest dzisiaj w pełni zdolna sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku oraz oferować użytkownikom produkty o najwyższym stopniu zaawansowania.

Zakres obowiązków:

  • obsługa kotłów energetycznych,
  • obsługa magazynu węgla ,
  • utrzymanie ruchu kotłowni.

Wymagania:

  • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
  • mile widziane uprawnienia energetyczne E2 do eksploatacji kotłów,
  • wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji do wytwarzania i przesyłania ciepła,

Firma oferuje:

  • wynagrodzenie adekwatne do stanowiska,
  • pracę w systemie czterobrygadowym,
  • system świadczeń socjalnych.

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.
Prosimy o załączanie CV.

Klauzula informacyjna:

Zgłoszone przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystane do obecnej rekrutacji. Jeśli chcesz wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody:

Zgoda na przetwarzanie danych:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą musieli spełnić wymogi określone w art. 28.1. i art.29.1. ustawy z dn. 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1214).

 

Informacja dla kandydatów do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. informują, że:

 

Administratorem danych są Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. (ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, NIP: 6310102011).

W razie wątpliwości lub pytań co do przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Panią KAROLINĄ KUŹMA, email: karolina.kuzma@kancelaria-air.pl, tel. 693 926 943.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego, a także w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane identyfikacyjne, kontaktowedotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/ umiejętności, o ile jest to niezbędne. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/ współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy służb kadrowych oraz Dyrektor lub Kierownik komórki organizacyjnej, do której aplikujesz. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak koniecznym warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych (przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, oraz w celach archiwalnych), ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane są zbierane zgodnie z art. 221 § 1 Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych Administratora.

W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k.p., a także przyszłych rekrutacji podstawą ich przetwarzania jest wyłącznie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora – tj. wtedy gdy przetwarzanie następuje w zakresie niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, aż do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń (cele dowodowe) (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie rekrutacji oraz nie później niż do dnia przedawnienia roszczeń – tj. 3 lata od zakończenia rekrutacji.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Zawód:
Energetyk
Miejsce pracy:
Gliwice
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
2019-08-16
Oferta wygasa w dniu:
2019-08-26
Liczba odsłon ogłoszenia:
749
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)