Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor ochrony środowiska ds. kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów pokontrolnych oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji,
 • ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych,
 • współuczestniczenie w rozpoznawaniu wniosków o interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływających do komórki inspekcji.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Postępowanie kwalifikacyjne w ramach naboru może składać się maksymalnie z 3 etapów:
- weryfikacji ofert pod względem formalnym,
- sprawdzianu pisemnego albo oceny ofert pod względem merytorycznym,
- rozmowy kwalifikacyjnej.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór nr 52020".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (75) 767-94-12 lub (71) 327-30-08 lub osobiście w siedzibie Delegatury w Jeleniej Górze przy ul. Warszawskiej 28.
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Jelenia Góra
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-08-03
Oferta wygasa w dniu:
2019-08-30
Liczba odsłon ogłoszenia:
127
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Politechnika Białostocka
od 3900 zł
UoP brutto/m-c
Białystok
2019-08-23
od 3900 zł
UoP brutto/m-c

MŁODSZY ASYSTENT SEKCJI EPIDEMIOLOGII

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Kamień Pomorski
2019-08-22
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT SEKCJI EPIDEMIOLOGII

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Kamień Pomorski
2019-08-22
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

MŁODSZY ASYSTENT STANOWISKA DS. HIGIENY DZIECI I MŁODIEŻY

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Kamień Pomorski
2019-08-22
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT STANOWISKA DS. HIGIENY DZIECI I MŁODIEŻY

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Kamień Pomorski
2019-08-22
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

ASYSTENT STANOWISKA PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Kamień Pomorski
2019-08-22
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

MŁODSZY ASYSTENT STANOWISKA PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
od 3000 zł
UoP brutto/m-c
Kamień Pomorski
2019-08-22
od 3000 zł
UoP brutto/m-c

KANDYDAT NA PODINSPEKTORA PRACY

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Państwowa Inspekcja Pracy
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Białystok
2019-08-22
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR W WYDZIALE OCHRONY POWIETRZA (DO REALIZACJI PROGRAMU''STOP SMOG'')

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Skawina
2019-08-14
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU DS.OGÓLNOBUDOWLANYCH.

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
2150-4600 zł
UoP brutto/m-c
Gdynia
2019-08-13
2150-4600 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR W DZIALE EKSPLOATACJI I INWESTYCJI

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
od 4000 zł
UoP brutto/m-c
Słupsk
2019-08-12
od 4000 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o
od 2900 zł
UoP brutto/m-c
Kościerzyna
2019-08-12
od 2900 zł
UoP brutto/m-c

REFERENT/INSPEKTOR W DZIALE UTRZYMANIA W ZARZĄDZIE ZLEWNI W INOWROCŁAWIU (NR 2686)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
od 2800 zł
UoP brutto/m-c
Inowrocław
2019-08-12
od 2800 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR (DS. OCHRONY ŚRODOWISKA)

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
JEDNOSTKA WOJSKOWA 2644- 3 BRYGADA RADIOTECHNICZNA
od 1150 zł
UoP brutto/m-c
Wrocław
2019-08-09
od 1150 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor weterynaryjny

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach
Kozienice
2019-08-03