Twoje wsparcie w rekrutacji

Referent ds. inspekcji

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-08-14

Zakres obowiązków:

 • 1. Praca w terenie polegająca na prowadzeniu działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie: a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, b) utrzymania obiektów budowlanych, c) rozbiórki obiektów budowlanych, d) prowadzenie kontroli obowiązkowych oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, e) katastrof budowlanych. f) w ramach zajmowanego stanowiska pracy i powierzonych obowiązków służbowych, do obowiązków i kompetencji podlegać będą sprawy pochodzące z terenów Gmin: Kiełczygłów, Rząśnia, Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie.
 • 2. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentów: a) zawiadomień o ustalonym terminie kontroli, oględzin realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, rozbiórce oraz utrzymania obiektu budowlanego, b) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych czynności inspekcyjno-kontrolnych, c) zawiadomień do stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń, d) rozpraw administracyjnych, e) postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań, f) decyzji,
 • 3. Gromadzenie dokumentów dla każdej sprawy winno być w odrębnej teczce, odpowiednio oznakowanej ze spisem spraw i oznaczeniem numerycznym kolejno wpływających dokumentów a po zakończeniu postępowania oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie akt.
 • 4. Prowadzenie spraw dotyczących zakończenia budowy obiektu budowlanego: a) przyjmowanie i weryfikowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, b) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, c) przygotowywanie potwierdzeń dotyczących złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy, d) przygotowywanie decyzji na użytkowanie.
 • 5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych działań inspekcyjno-kontrolnych.
 • 6. Prowadzenie spraw wynikających ze złożonych przez strony skarg, wniosków.
 • 7. Udział w pracach komisji powoływanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie lub przy jego udziale.
 • 8. Użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 • 9. Właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe co najmniej I stopnia: budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań i obowiązków
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego (pakiet Office lub pokrewne),
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji, systematyczność, odporność na stres, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Pajęczno
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-07-17
Oferta wygasła w dniu:
2019-08-14
Liczba odsłon ogłoszenia:
85
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Gdynia
2019-08-03

Wizytator

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Słupsk
2019-08-03

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Warszawa
2019-08-03

Radca generalnego dyrektora

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Warszawa
2019-08-03

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
Żyrardów
2019-08-02

Referent ds. orzecznictwa

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Szczecin
2019-07-15

Ekspert nadzoru budowlanego ds. działalności inspekcyjno-kontrolnej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Słupsk
2019-07-24

Referent prawny ds. orzecznictwa prawnego

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódź
2019-07-24

Starszy referent ds. płac i spraw kadrowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Szczecin
2019-08-01

Referendarz ds. obsługi sekretariatu

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Warszawa
2019-07-26

Starszy referent ds. podatków dochodowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Wrocław
2019-07-31

Referendarz ds. badań laboratoryjnych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Bydgoszcz
2019-08-01

INSPEKTOR

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca tymczasowa
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
od 2400 zł
UoP brutto/m-c
Rawicz
2019-08-16
od 2400 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-08-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

STAŻ - REFERENT

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Opole
2019-08-19
od 1033 zł
UoP brutto/m-c