CMC POLAND SP. Z O.O.

Specjalista ds. Technicznych

 • Katowice, śląskie

Inżynier

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Rekrutacja zdalna

Praca od zaraz

Specjalista ds. Technicznych

CMC to globalna firma działająca w branży hutniczej posiadająca swoje oddziały w 4 krajach w  Ameryce Północnej, Europie i Azji.  CMC Poland Sp. z o.o. jest spółką z grupy CMC w Polsce z główną siedzibą w Zawierciu, gdzie zlokalizowana jest huta stali oraz z kilkunastoma lokalizacjami na terenie całego kraju (Zbrojarnie oraz Zakłady Złomowe).


Obecnie poszukujemy osób do pracy na stanowisku Specjalista ds. Technicznych w Biurze Technicznym Recyklingu w Zakładzie Złomowym CMC Poland Sp. z o.o. w Katowicach:

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie

Zakres obowiązków

 • Nadzór nad realizacją i kontrola jakości wykonywanych prac naprawczych oraz zadań inwestycyjnych w Pionie Recyklingu CMC Poland Sp. z o.o.
 • Wyznaczenie priorytetów działań na podstawie zgłoszeń problemów technicznych
 • Współpraca z biurami projektowymi CMC Poland Sp. z o.o.
 • Kontrola jakości wykonywanych prac projektowych i naprawczych
 • Przygotowanie i tworzenie dokumentacji technicznej
 • Przygotowywanie dokumentacji audytowej i procesowej ISO
 • Ustalanie planów i harmonogramów przeglądów konserwacyjnych oraz napraw maszyn i urządzeń
 • Koordynowanie działań w zakresie planowania i kontroli kosztów UR, współpraca z Kierownikami warsztatów oraz Zakładów złomowych CMC Poland Sp. z o.o.
 • Monitorowanie dostaw części zamiennych, materiałów pomocniczych oraz wykonywanych usług
 • Tworzenie specyfikacji materiałowych urządzeń i maszyn
 • Wykorzystywanie systemu SAP do realizacji zadań wymienionych powyżej, a w szczególności tworzenie zleceń pracy i zapotrzebowań
 • Wykonywanie audytów Zakładów złomowych CMC Poland Sp. z o.o. z zakresu norm ISO 9001, 14001 i 45001, jak również audytów technicznych maszyn, urządzeń oraz budynków i budowli

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane o profilu budowlanym, mechanicznym lub elektrycznym
 • Dobra znajomość dokumentacji technicznej wielobranżowej
 • Znajomość oprogramowania AutoCad na poziomie dobrym
 • Umiejętność wykonywania złożonych obliczeń matematycznych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Word, zwłaszcza MS Excel)
 • Prawo jazdy kat B i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całego kraju (audyty Zakładów Złomowych CMC Poland Sp. z o.o. kilkanaście razy w roku)
 • Dyspozycyjność
 • Punktualność i skrupulatność
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego, koncepcyjnego myślenia oraz rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji - również pod presją czasu
 • Umiejętność efektywnego zarządzania własnym czasem i wyznaczania priorytetów
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Mile widziana znajomość systemu SAP
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy

 • Zatrudnienie w CMC Poland Sp. z o.o. w oparciu o umowę o pracę - stała praca w stabilnej międzynarodowej firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dostęp do szerokiego katalogu oferowanych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Prywatną opiekę medyczną w programie Medicover
 • Dofinansowanie w programie sportowym do karty MultiSport
 • Korzystne warunki ubezpieczenia na życie w pakiecie grupowym
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, karty przedpłacone dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, pożyczki)
 • Godziny pracy 7:00 – 15:00
 • Praca od zaraz
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Karta MultiSport
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Prywatna opieka medyczna
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Szkolenie stanowiskowe
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • Klauzula podstawowa - informacyjna na podstawie art. 13 RODO:
  Informujemy, iż Administratorem danych w procesie rekrutacji jest CMC Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska (dalej ,,CMCP”), kontakt: iod@cmc.com
  Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu prowadzonych przez CMCP procesów rekrutacji jest zgoda, wskazana poniżej, która zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1)RODO, stanowi samodzielną podstawę przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że CMCP często prowadzi rekrutacje na stanowiska pracy podobne do tego, na które Pan / Pani składa swoją aplikację. Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y wzięciem udziału również w kolejnych rekrutacjach do pracy w CMCP na stanowiskach podobnych do tego, na które Pan/Pani przesłał/a swoją aplikację, może Pani/Pan zdecydować, aby w celu usprawnienia kolejnych procesów rekrutacyjnych, CMCP wykorzystała Pani/Pana dane osobowe, jakie przekazuje Pan/Pani w treści składanych dokumentów. W tym celu konieczne jest udzielenie CMCP zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych podczas rekrutacji.
  Dane osobowe będą udostępniane eRecruitment Solutions Sp. z o.o. i/lub innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zadania uprawnionym do przetwarzania przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi tej rekrutacji, jak również organom administracji, służbom lub instytucjom, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień wynikających z przepisów prawa.
  Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu je przetwarzającego poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione zostaną w takim przypadku m.in. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31) w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. Na warunkach określonych w Art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt – iod@cmc.com
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres danego procesu rekrutacyjnego lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje do momentu odwołania zgody.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z  Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do uwzględnienia Pani/Pana w danym procesie rekrutacji. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, w szczególności profilowania.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dodatkowych, w szczególności wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO, przez CMC Poland Sp. z o.o, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacji, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z procesami innych rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, iż mam świadomość uprawnień do jej cofnięcia w każdym momencie oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych dla których udzieliłam/em powyższej zgody na adres: iod@cmc.com

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CMC Poland Sp. z o.o zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacji, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości dla celów związanych z procesem innych rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, iż mam świadomość uprawnień do jej cofnięcia w każdym momencie oraz zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych, dla których udzieliłam/em powyższej zgody na adres: iod@cmc.com.
Dodana
Wygasa (za 20 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy