DSV Services Sp. z o.o.

Inżynier Jakości, Inżynier utrzymania ruchu oraz Secjalista Projektu Robotyzacji Belgia

 • Belgia zagranica

Inżynier budowy

Umowa o pracę

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca od zaraz

Inżynier Jakości, Inżynier utrzymania ruchu oraz Secjalista Projektu Robotyzacji Belgia

                             

Dla naszego Belgijskiego klienta poszukujemy osób na stanowiska Inżynier Jakości, Inżynier utrzymania ruchu oraz Secjalista Projektu Robotyzacji

Klient, dla którego poszukujemy kandydatów to belgijska firma rodzinna z ponad 100-letnim doświadczeniem w produkcji blach i ciężkich konstrukcji spawanych takich jak wysięgniki dźwigowe i platformy powietrzne itp.

Zakres obowiązków

1. Inżynier Jakości:

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Naprawa maszyn produkcyjnych wraz z technikami i kierownikiem ds. konserwacji oraz dostarczanie rozwiązań w przypadku awarii,
 • Monitorowanie i planowanie konserwacji budynków,
 • Celem w pierwszym roku jest zostanie ekspertem w zakresie awarii robotów i konserwacji zapobiegawczej robotów (zapewnione zostaną szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne),
 • 5S w dziale konserwacji (porządek i czystość),
 • Uczestniczenie w 5 minutowych spotkaniach między działem utrzymania ruchu a działem produkcji i monitorowanie inicjatyw/porozumień dotyczące usprawnień,
 • Dalsze dostrajanie systemu MES (tablety na produkcji dla lepszej komunikacji) i KNX (automatyczne ogrzewanie i oświetlenie),
 • Tworzenie list materiałów, które należy zamówić do celów konserwacji,

Wymagamy:

 • Rozległą wiedzę z zakresu elektromechaniki i jesteś zainteresowany nauką.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Zaznajomienia ze sterownikami PLC i silnikami
 • Znajomość systemów kontroli jakości.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Oprócz konserwacji przemysłowej instalacji elektrycznej nie przerażają Cię zadania mechaniczne.
 • Potrafisz pracować samodzielnie w i sposób zorganizowany oraz jesteś poprawny pod względem administracyjnym.

2. Inżynier Utrzymania Ruchu:

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Definiowanie, przygotowywanie i monitorowanie kontroli na różnych etapach procesu produkcyjnego (inspekcja typu Pièce / inspekcja wejściowa/ inspekcja produkcji / inspekcja końcowa itp.).
 • Opracowywanie konkretnego planu kontroli w ścisłej współpracy z inżynierami i produkcją.
 • Obsługa reklamacji: definiowanie i koordynacja działań w zakresie niezgodności.
 • Monitorowanie dostawców.
 • Ścisła komunikacja z klientem końcowym w zakresie:

o analiz przyczyn źródłowych (3D/ 8D/ 5 why / Ishikawa)

o środki naprawcze i zapobiegawcze.

 • Szukanie ciągłych ulepszeń poprzez analizy FTT i Pareto, audyty.
 • Tworzenie programów pomiarowych 3D + przeprowadzenie pomiarów 3D.

Wymagamy:

 • Magister lub licencjat (elektromechanik / elektryk / elektronik) lub wieloletnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Język angielski- na poziomie minimum komunikatywnym.
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielnie.
 • Doświadczenie w pracy w środowisku produkcyjnym.
 • Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów.
 • Zainteresowanie pomiarami 3D i programowaniem (zapewnione szkolenia wewnętrzne).
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word/Excel).

3. Specjalista Projektu Robotyzacji:

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Analizowanie procesów produkcyjnych i parametrów wydajności przy użyciu danych wejściowych z różnych działów, takich jak inżynieria, logistyka, jakość, przygotowanie pracy w celu zidentyfikowania anomalii, wąskich gardeł, wydajności oraz dezorganizacji stanowisk pracy,
 • Formułowanie i opracowywanie propozycji optymalizacji istniejących procesów,
 • Testowanie i wdrażanie tych propozycji z należytą dbałością o bezpieczeństwo zaangażowanych pracowników,
 • Monitorowanie, ocena i ewentualne dostosowanie wdrożonych ulepszeń procesów,
 • Będziesz optymalizować procesy magazynowe z wykorzystaniem robotów.
 • Będziesz monitorować i analizować wyniki projektów robotyzacji.

Wymagamy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (np. logistyka, zarządzanie procesami biznesowymi)
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość metod analitycznych i narzędzi informatycznych
 • Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielnie

Dobra komunikacja pisemna i ustna w języku angielskim

Wymagania

Dobra komunikacja pisemna i ustna w języku angielskim,

Doświadczenie,

Gotowość do podjęacia pracy w Belgii,


Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z belgijskim pracodawcą
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
 • Możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach
 • Pracę w dynamicznym i przyjaznym zespole
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów
 • Praca w stałych godzinach od poniedziałku do piątku,
 • 38 godzinny tydzień pracy,
 • Aż 30 dni płatnego urlopu w ciągu roku
 • Pakiet benefitów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Przyjazna atmosfera
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System premiowy
Dowiedz się więcej o pracodawcy
Video
 • 1.      Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest spółka DSV Services Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, przy ul. Sokołowska 64, 05-806 Pęcice (dalej: „DSV”).
  2.      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
  przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
  realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
  realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
  e.      przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
  3.      W ramach prowadzonych rekrutacji dane osobowe mogą być przekazane przez DSV innym odbiorcom, tj. pracodawcom-użytkownikom, spółkom z grupy kapitałowej DSV, podwykonawcom, dostawcom usług oraz podmiotom współpracującym. 
  4.      Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
  5.      Dane osobowe:
  ¾         w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a), b) oraz c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  ¾         w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
  ¾         w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
  6.      Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7.      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa).
  8.      Podanie danych osobowych zgodnych z przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9.      Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  10.   W przypadku pozyskania dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt listowny na adres siedziby wskazany w pkt. 1.
   [AL1]W przypadku jeżeli DSV Services przekazuje dane osobowe innym spółkom z grupy DSV w celach rekrutacyjnych, należy poprosić kandydata dodatkowo o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przekazanie danych osobowych.

  Oferta pracy tymczasowej - www.dsv.com
  Numer w rejestrze agencji zatrudnienia: 17648
 • Oferta pracy tymczasowej – www.dsv.com dsvservices.kariera.pro
  Numer w rejestrze agencji zatrudnienia – 17648

  Prosimy o uzupełnienie CV i swoich dokumentów aplikacyjnych poniższą klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane prawem (art. 22¹ kodeksu pracy) przez DSV Services sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.”

  Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszych przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie jeszcze klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujętych w dokumentach aplikacyjnych przez DSV Services sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

  Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w rekrutacjach prowadzonych przez inne spółki z Grupy DSV prosimy o dopisanie klauzuli:

  Treść zgody na przekazanie danych osobowych[AL1]

  „Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych ujętych w dokumentach aplikacyjnych przez DSV Services sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach innym spółkom z grupy kapitałowej DSV, w celu uwzględnienia mojej kandydatury w rekrutacjach prowadzonych przez te Spółki. Zapoznałem się z listą wszystkich Spółek z grupy DSV, która jest zamieszczona poniżej.”

  Lista spółek z grupy kapitałowej DSV:
  1.DSV International Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Inspektor ochrony danych osobowych – Piotr Janiszewski;
  2. DSV Air&Sea Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
  3.DSV Air&Sea Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
  4. DSV Services Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, przy ul. Sokołowska 64, 05-806 Pęcice ;
  5. DSV Road Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
  6. DSV Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, ul. Sokołowska 64 05-806 Pęcice.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest spółka DSV Services Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach, przy ul. Sokołowska 64, 05-806 Pęcice (dalej: „DSV”).
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
  przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
  realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
  realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
  e. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
  3. W ramach prowadzonych rekrutacji dane osobowe mogą być przekazane przez DSV innym odbiorcom, tj. pracodawcom-użytkownikom, spółkom z grupy kapitałowej DSV,
  podwykonawcom, dostawcom usług oraz podmiotom współpracującym.
  4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
  5. Dane osobowe:
  ¾ w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a), b) oraz c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  ¾ w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
  ¾ w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych zgodnych z przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  10. W przypadku pozyskania dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt listowny na adres siedziby wskazany w pkt. 1.
  [AL1]W przypadku jeżeli DSV Services przekazuje dane osobowe innym spółkom z grupy DSV w celach rekrutacyjnych, należy poprosić kandydata dodatkowo o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przekazanie danych osobowych.

  Numer w rejestrze agencji zatrudnienia: 17648
Dodana
Wygasa (za 16 dni)
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

 • Cieśla szalunkowy

  Randstad Polska Sp. z o.o. Profil pracodawcy
  • 2 620-3 250 € / mies.
  • Gdynia
  • umowa o pracę
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Polecana
  Dodana
 • Cieśla szalunkowy

  Randstad Polska Sp. z o.o. Profil pracodawcy
  • 2 620-3 250 € / mies.
  • Słupsk
  • umowa o pracę
  • rekrutacja zdalna
  • praca od zaraz
  Polecana
  Dodana
 • Inżynier budowy

  STE CAPITAL Sp z o.o.
  • 8 000-11 000 zł / mies.
  • Olsztyn
  • kontrakt b2b
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana
 • Koordynator projektów budowlanych

  ABAKON BD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  • praca od zaraz
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana
 • INŻYNIER BUDOWY (K/M)

  AUDIT HR Sp. z o.o.
  • Żary
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Dodana
 • Pracownik działu techniczno-inwestycyjnego

  ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Dodana
 • Inżynier budowy

  BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.
  • Mińsk Mazowiecki
  • umowa o pracę
  Polecana Popularna
  Dodana
 • Inżynier budowy

  JRW Budownictwo sp. z o.o.
  • 8 000-9 000 zł / mies.
  • Katowice
  • umowa o pracę
  • praca od zaraz
  • bez doświadczenia
  Aplikuj szybko
  Wygasa
 • Inżynier budowy - Projektant

  AK-Inżynieria Budowlana
  • Meszna
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Polecana Popularna
  Dodana
 • GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BRANŻY DROGOWEJ

  Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.
  • Miejsce Piastowe
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Polecana
  Dodana